Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus7797 dbp^"
 1. Personalizovaná odborná podpora používateľovho konania
  Truchan Peter ; I200  Návrat Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 19.06.2014 ; 202
  informatika Informatics health zdravie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87977
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Návrh opatrení pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
  Janegová Barbora ; M  Marková Petra (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant cooperation health safety protection spolupráca zdravie bezpečnosť ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78940
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  Mičová Zuzana ; J  Beniak Juraj (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management zdravie ochrana práca bezpečnosť výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104267
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. book

  book

 5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe oceľových konštrukcií
  Kotúčková Miroslava ; M  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 71s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety health risk analysis risk safety analýza rizík riziká bezpečnosť zdravie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92008
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v podniku Faurecia Slovakia s.r.o., Hlohovec : Bakalárska práca
  Hromada Ondrej  Hatiar Karol (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 55 s., CD-ROM
  bezpečnosť ergonómia ochrana zdravie safety protection health racionalizácia práce priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84578
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Postoj žiakov k pravidelným športovým aktivitám na stredných školách okrem telesnej výchovy : Bakalárska práca
  Cabanová Dagmara  Mikuláš Stanislav (Thesis advisor) ; M7400
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 48 s., CD-ROM
  health šport zdravie učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57839
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Hodnotenie pracovných podmienok z hľadiska zrakovej záťaže v bankovom sektore
  Prechtlová Michaela  Šantavá Renáta (Thesis advisor) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work ochrana zdravie health
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52156
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na uplatnenie ergonomických programov na základe prieskumu a analýzy vo vybraných podnikoch na Slovensku
  Polková Mária  Hatiar Karol (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  ergonómia bezpečnosť zdravie rizikové faktory safety health
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46934
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.