Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus8111 ddz^"
 1. Riadenie systémov s využitím Laguerreových sietí : dát. obhaj. 22.8.2013, č. ved. odb. 9-2-7
  Škultéty Jozef ; E010  Miklovičová Eva (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 123 s príl.
  kybernetika Cybernetics predictive control prediktívne riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81815
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Algoritmy pre viac - modelové prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (Aplikácia na zážihový spaľovací motor)
  Csambál Jozef ; J0020  Rohaľ-Ilkiv Boris (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  mechatronika Mechatronics internal combustion engine model predictive control spaľovací motor prediktívne riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64043
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Prediktívne riadenie : Dát.obhaj. 4.11.2010, čís.ved. odb. 38-01-9
  Mrosko Marián ; E011  Murgaš Ján (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 109 s
  Automatizácia a riadenie prediktívne riadenie identifikácia reálny systém predictive control identification
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Robustné prediktívne riadenie
  Zeman Jakub 
  Bratislava, 2004 . - 139 s
  prediktívne riadenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 5. Návrh prediktívného riadenia s využitím ortonormálnych funkcií. Aplikácia navrhnutého riadenia na synchrónny motor = Synthese dune commande prédictive fondée sur des fonctions orthonormales. Application a la commande dun moteur synchrone : doktorská dizertačná práca.
  Juráčková Ľubica  Moog Claude H. (Thesis advisor) Kozák Štefan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 108 s príl.
  prediktívne riadenie PID regulátor
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Príspevok k problémom návrhu prediktívnych samonastavujúcich sa regulátorov pre procesy modelované ortogonálnými funkciami : Dizeratčná práca : ved. odb. 38-01-9 : Dat.obhj. 15.04.1999
  Hejdiš Jozef  Kozák Štefan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998
  FEI ; . - 95 s., Auref. 1998, 15 s
  teória riadiacich systémov adaptívne riadenie samonastavujúce sa systémy adaptívne regulátory prediktívne riadenie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.