Search results

 1. Obnova Pribinovho kostola na Nitrianskom hrade v rokoch 1931 až 1933
  Buday Peter ; A3130 
  Monument revue . Roč.2, č.1 (2013), s.s. 2-7
  architektúra sakrálna kostol obnova
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Kontext v čase a priestore : Kostol Hainburg COOP Himmelb(l)au
  Botek Andrej ; A3130  Polomová Beata ; A3130
  Arch . Roč.17, č.3 (2012), s.30-34
  architektúra sakrálna románske prvky
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. Rozmanité odtiene historizmov v sakrálnej architektúra na Slovensku
  Pohaničová Jana ; A3130 
  Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010 : . s.65-77
  architektúra sakrálna
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 4. Architektúra historických kláštorovna slovensku - náčrt súčasného stavu obnovy a využitia
  Šeregi Marek ; A3130 
  I. Mezinárodní vědecká konference doktorandů . s.31-37
  architektúra sakrálna obnova pamiatok
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - skriptá
  article

  article

 5. Východiská obnovy sakrálnej architektúry
  Polomová Beata ; A3130 
  Bardkontakt 2010 : . s.20-23
  architektúra sakrálna ochrana a obnova pamiatok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Riešenie bezbariérovosti v kostoloch
  Hanzlíková Silvia ; A3130 
  Bardkontakt 2010 : . s.44-49
  architektúra sakrálna architektúra bezbariérová
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Nové kostoly na Slovensku
  Fasády . roč.2, č.1 (2004), s.11-15
  kostoly architektúra sakrálna church
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 8. Práca so svetlom v architektonickej tvorbe moderných kostolov : zhrnutie dizertačnej práce
  Polomová Beata ; A3130 
  Moderní sakrální stavby : . s.36-40
  kostoly svetlo architektúra sakrálna church buildings
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Lutherová reformácia a jej odraz v sakrálnej architektúre Slovenska
  Krivošová Janka ; A400 
  Priestorové plánovanie, etika a náboženstvo I.Planning, Ethics, and Religion I. . s.93-99
  architektúra sakrálna evanjelici reformácia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article