Search results

 1. Zásahy do nosných konštrukcií panelových budov
  Hollý Ivan ; 010110  Abrahoim Iyad ; 010110 Ondák Adrián ; 010110
  Buildustry . Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 183-188
  panelové budovy rekonštrukcie nové otvory panel buildings reconstruction new openings
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/12/Buildustry-2_2021_Final_WEB.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Statické problémy panelových budov pri ich rekonštrukciách
  Hollý Ivan ; 010110  Abrahoim Iyad ; 010110 Ondák Adrián ; 010110
  Buildustry . Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 177-182
  panelové budovy rekonštrukcie nové otvory panel buildings reconstruction new openings
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/12/Buildustry-2_2021_Final_WEB.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. Súčasná obnova dobového moderného bývania na príklade realizácií v Žiline
  Mellner Dušan ; 010310 
  Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the International Conference . S. 275-279
  Svojdomov - mestská štvrť Žilina family houses buildings reconstruction architecture historická architektúra rodinné domy rekonštrukcie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Hypotetické rekonštrukcie drevených fortifikácií
  Makýš Oto ; V270 
  Obnova.sk . Roč. 15, (5. 4.) (2015), online, [5] s.
  rekonštrukcie drevené opevnenie
  http://www.obnova.sk/clanok/hypoteticke-rekonstrukcie-drevenych-fortifikacii
  článok z periodika
  GHG - Works carried in Internet
  article

  article

 5. Zelené strechy a rekonštrukcie stokových sietí
  Sokáč Marek ; 010280 
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 202-206
  zelená strecha urbanizované územie stokové siete rekonštrukcie vodné zdroje
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Energetická náročnosť konštrukčných vrstiev vozovky z asfaltových zmesí
  Sitárik Jozef ; V120 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.485-490
  asfaltová zmes asphalt mixtures cestné stavebné materiály reconstruction rekonštrukcie road building materials
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Sanácie pamiatkových objektov a sakrálnych stavieb
  Sandanus Jaroslav ; V190  Sógel Kristián ; V190
  Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva . s.119-123
  drevená konštrukcia refurbishment rekonštrukcie timber structures
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 8. Rekonštrukcie - výzva dedičstva
  Botek Andrej ; A3130 
  Arch . Roč.17, č.5 (2012), s.56-57
  architektúra rekonštrukcie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 9. Rekonštrukcie liečebných bazénov
  Božíková Jarmila ; V280  Hronček Miroslav Lesay Rastislav
  Balneotechnické dni '09 : . s.99-104
  Thermal Spa Therapeutic Pools reconstruction termálne kúpele liečebné bazény rekonštrukcie
  článok zo zborníka
  article

  article

 10. Seizmické spevnenie a rekonštrukcia budov
  Králik Juraj ; V250 
  Nové trendy a metódy v navrhovaní konštrukcií : . 5 s.
  seizmicita eurokódy spevňovanie rekonštrukcie
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article