Search results

 1. Oesterreichish-Slowakish-Tchechisches Handbuch der Raumplanungsbegriffe. Slovensko-česko-rakúska príručka územno plánovacej terminológie
  Finka Maroš ; A440  Prikryl Zdeněk Semsroth Klaus
  Hannover : ARL, 2000 . - 468 obr.príl
  ISBN 3-88838-528-8
  plánovanie územné urbanizmus ekologická architektúra
  príručka
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 2. Koncepcia územného rozvoja Slovenska
  Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 1999 . - 83 s
  Slovensko plánovanie územné urbanizmus urbanistická ekonómia územný manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3000
  book

  book

 3. Metodické pokyny pre územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru : všeobecná časť
  Koutný Juraj (lso) 
  Bratislava : Alfa, 1981 . - 243 s
  plánovanie územné dokumentácia územnoplánovacia pokyny metodické sídla urbanizmus sídiel
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book