Search results

 1. Visualizing Sustainable Planning
  Steinebach Gerhard (Editor)  Guhathakurta Subhrajit (Editor) Hagen Hans (Editor)
  Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009 . - 262 p
  ISBN 978-3-540-88202-2
  plánovanie územné plánovanie miest urbanizmus trvalo udržateľný rozvoj vizualizácia
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 2. Ecopolis 1. Sustainable planning and design principles / Ed by Dimitra Babalis
  Babalis Dimitra (Editor) 
  Firenze : Alinea International, 2005 . - 183 s
  ISBN 88-6055-006-8
  urbanizmus a územné plánovanie trvalo udržateľný rozvoj plánovanie územné
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 3. Krajinný obraz - národná kultúrna hodnota : kolokvium, Bratislava STU FA, 4. 12. 1998
  Gál Peter (Editor) ; A7170 
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 1998 . - 195 s
  ISBN 8022711780
  plánovanie územné ekológia krajiny environmentálne manažérstvo ekologická architektúra krajinná architektúra záhradná architektúra
  zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR6010
  book

  book

 4. Krajina človek kultúra : II. celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica 2.-3.júna 1997
  Supuka Ján (lso) 
  Banská Bystrica, Slovenská agentúra životného prostredia, 1997, 1997 . - 114 s
  ISBN 80-967637-5-X
  plánovanie územné ekológia
  zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book

 5. O územnom plánovaní, urbanizme a stavebnom poriadku : II. celoslovenská konferencia so zahr. účasťou, Banská Bystrica 21.-23.5.1997
  Kavčáková Iveta (Compiler) 
  Slovenská agentúra životného prostredia, 1997 . - 124 s
  ISBN 80-967637-4-1
  plánovanie územné urbanizmus
  zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book

 6. K aktuálnym problémom urbanizmu, územného plánovania a stavebného poriadku : Zborník referátov zo sympózia, Banská Bystrica november 1996
  Kršáková Anna (Compiler) 
  Slovenská agentúra životného prostredia, 1996 . - 91 s
  ISBN 80-967637-2-5
  urbanizmus plánovanie územné
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book