Search results

 1. Špeciálne algoritmy interpolácie a extrapolácie obrazov
  Karlubíková Tatiana  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 111 s
  Telekomunikácie interpolácia extrapolácia prenos dát prenos obrazov
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Príspevok k bezstratovej kompresii obrazu : Kand.diz.práca : V.odb. 26-08-9 : Obh. 26.06.1994 / [aut.] Tvarožek,Milan, Ing.Mgr.; Škol. Podhradský,Pavol
  Tvarožek Milan  Podhradský Pavol (Thesis advisor) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1993 . - 124 s Autoref.1993, 23 s
  prenos obrazov S-transformácia prediktívne kódovanie substitučná kompresia kompresia obrazov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Príspevok k riešeniu problematiky využitia elektrónovej litografie v mikroelektronike : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 23.04.1987 / [aut.] Hudek,Peter, Ing.; Škol. Hozza,Viktor
  Hudek Peter  Hozza Viktor (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1986 . - 163 s : príl. 23 s + Autoref.1986, 25 s
  akustika prenos obrazov mikrolitografia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book