Search results

 1. Formy podnikania na slovenskom trhu a zníženie podnikateľského rizika prostredníctvom poistenia : Bakalárska práca
  Kaliská Martina  Bednárová Marta (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 54 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment podnikateľské riziko Poistenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book