Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie prípravy zamestnancov v rámci systému PSM v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
  Fabišík Jozef ; M  Chlpeková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 54s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education and training segments audit kvalifikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87803
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Environmentálno-bezpečnostný audit vo farmaceutickej spoločnosti
  Váryová Silvia ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 44s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety education audit vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84616
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Komplexné posúdenie bezpečnosti pri výrobe dverí ADLO
  Lužáková Lenka ; M  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 40s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety bezpečnosť strojov audit hodnotenie rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66384
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Interný audit inegrovaného systému riadenia
  Majling Tomáš ; J  Vrablic Pavol (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74003
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Analýza interných auditov a návrh nápravných a preventívnych opatrení
  Kupča Roman ; J  Vrablic Pavol (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management verification verifikácia audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74070
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Budovanie systému manažérstva kvality v prostredí metrologického laboratória v zmysle noriem rady ISO 9000.
  Oravec Roman ; J  Bachratý Michal (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management analyse standard manažérstvo kvality norma analýza audit príručka kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74081
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Príprava zmluvných špecifikácíí SE, a.s. z hľadiska požiadaviek na preverovanie dodávateľského reťazca
  Beňák Martin ; J  Bachratý Michal (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality certifikácia audit Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74001
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Bezpečnosť podnikovej infraštruktúry
  Kasnár Martin ; E  Orgoň Miloš (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 47 s
  audit Telekomunikácie Telecommunications sieťová infraštruktúra informačná bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57038
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zlepšenie využívania internetových služieb v manažérstve kvality v podniku Letecké opravovne Trenčín, a.s. : Bakalárska práca
  Špirková Marta ; M4000  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 60 s., CD-ROM
  audit informačný systém audit information system priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62036
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh procesných opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania EMS v podniku Emerson a.s.= Proposal processes measure for increase effectivess behaviour EMS in Emerson a.s. : Bakalárska práca
  Magál Roman  Sakál Peter (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  systém environmentálneho manažérstva audit procesný manažment
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book