Search results

 1. Galéria
  Pilchová Ivana ; A  Baláž Jozef (Thesis advisor) ; A4140
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design culture gallery galéria človek kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83449
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Nástroje na prevenciu ľudských chýb v jadrovej elektrárni
  Anguš Vladislav ; J  Červeňan Andrej (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management prevencia chyba človek
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74137
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Napodobnenie ľudského hráča v spoločenskej hre
  Burger Roman ; I200  Tvarožek Jozef (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 56 s
  relationship game hra človek inteligencia interakcia učenie intelligence learning interaction informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56795
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Antropogénne ovplyvňovanie hydrosféry
  Sočuvka Valentín  Horanová Ľubomíra (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering voda človek water
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76319
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
  Čerman Matúš ; I  Kapec Peter (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010
  informatika Informatics interakcia človek interface interaction
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46456
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book