Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus88 xcla^"
 1. Movie Recommendation Based on Graph Traversal Algorithms
  Demovič Ľuboš ; I200  Fritscher Eduard ; I200 Kříž Jakub ; I200 Kuzmík Ondrej ; I Proksa Ondrej ; I200 Vandlíková Diana ; I200 Zeleník Dušan ; 070200 Bieliková Mária ; 070200
  DEXA 2013, 24th International Workshop on Database and Expert Systems Applications, 26-29 August 2013 Prague, Czech Republic . s.152-156
  odporúčanie graf algoritmy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Application algorithms for calculating production continuous time. Aplikovanie algoritmov pre výpočet priebežných časov výroby
  Iringová Miriam ; M6000  Bezák Pavol ; M6000
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.436-441
  algoritmy výroba
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. The use of genetic algorithms in classic generation of the face. Použitie genetických algoritmov pri klasickom generovaní tváre
  Horváth Anton ; M180  Schreiber Peter ; M6000
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.362-367
  algoritmy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Motion planning algorithms for general closed-chain mechanisms. Algoritmy plánovania pohybu všeobecných mechanizmov s uzavretým reťazcom
  Bezák Pavol ; M6000  Iringová Miriam ; M6000 Kebísek Michal ; M6000 Urcikán Marián
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.100-102
  algoritmy pohyb
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Možnosti využitia genetických algoritmov pri získavaní údajov z rozsiahlych databáz. The utilization possibility of genetic Algorithms at the knowledge discovery in large databases
  Kebísek Michal ; M6000  Tanuška Pavol ; M6000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 4, č. 3 [cit. 2004-08-09 (2004)
  databáza algoritmy
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Algoritmy redukcie kandidátov na pilotné uzly. Reduction algorithms of pilot bus candidates
  Rakovský Martin ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 17 (2004), s.143-148
  algoritmy uzly pilotné
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Ovplyvňovanie chovania genetických algoritmov vstupnými parametrami
  Schreiber Peter ; M6000  Moravčík Oliver ; M6000 Važan Pavel ; M6000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 3, č. 2 [cit. 2003-10-07 (2003)
  algoritmy
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Problematika spracovania bitmapových obrazov
  Stúpalová Hana ; M6000 
  Akademická Dubnica : . s.124-129
  algoritmy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.