Search results

 1. Teorie omezení v podnikové praxi : Zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC
  Basl Josef  Majer Pavel Šmíra Miroslav
  Praha : Grada Publishing, 2003 . - 213 s
  ISBN 80-247-0613-X
  výkonnosť podnikov teória obmedzení manažment priemyselných podnikov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  book

  book