Search results

Records found: 1491  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus9102 ddp^"
 1. Riadenie výskumno-vývojovej činnosti v organizáciách priemyselného výskumu : Diplomová práca
  Jurčišinová Tatiana  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 64 s abstr. + príl.
  priemyselný výskum výskumno-vývojové činnosti manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia systému motivácie v SE, a. s. Elektrárne Nováky : Diplomová práca
  Krčmářová Vladimíra  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 71 s abstr. + príl.
  motivačné systémy ľudské zdroje manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Návrh systému získavania a výberu pracovníkov : Diplomová práca
  Krivošík Martin  Homokyová Mária (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 59 s abstr. + príl.
  personálny manažment akvizícia pracovníkov manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Návrh optimalizácie nákupnej stratégie v SE - EBO, o. z. Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Križanová Eva  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 75 s abstr. + príl.
  marketingové aktivity nákupný marketing manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Návrh využitia projektového riadenia v podmienkach Trnavskej SOPK : Diplomová práca
  Kukumberg Dávid  Ončák Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 66 s abstr. + príl.
  projektové riadenie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Zdokonaľovanie marketingových činností prostredníctvom multimédií : Diplomová práca
  Kuľka Martin  Mĺkva Miroslava (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 68 s abstr. + príl.
  marketingové aktivity multimédiá manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Návrh racionalizácie personálnej práce v podniku : Diplomová práca
  Novák Dominik  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 70 s abstr. + príl.
  personálna práca manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Podnikateľský plán ako podklad pre poskytnutie úveru : Diplomová práca
  Nováková Daša  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 68 s abstr. + príl.
  podnikateľské plány strednodobé úvery manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov : Diplomová práca
  Palajová Jana  Černá Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 62 s abstr.
  adaptačné programy novoprijatí pracovníci manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Hodnotenie, rozmiestňovanie, odmeňovanie a uvoľňovanie pracovníkov v s. r. o. Contimart Komárno : Diplomová práca
  Pataky Július  Bestvinová Viera (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 67 s abstr. + príl.
  personálny manažment manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book