Search results

Records found: 1491  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus9102 ddp^"
 1. Návrh opatrení na zdokonalenie uplatnenia strategického manažmentu v IGNIS, s. r. o. Hlohovec : Diplomová práca
  Myjavcová Michaela  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 82 s abstr. + príl.
  strategický manažment manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Riadenie výskumno-vývojovej činnosti v organizáciách priemyselného výskumu : Diplomová práca
  Jurčišinová Tatiana  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 64 s abstr. + príl.
  priemyselný výskum výskumno-vývojové činnosti manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Návrh systému získavania a výberu pracovníkov : Diplomová práca
  Krivošík Martin  Homokyová Mária (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 59 s abstr. + príl.
  personálny manažment akvizícia pracovníkov manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Návrh využitia projektového riadenia v podmienkach Trnavskej SOPK : Diplomová práca
  Kukumberg Dávid  Ončák Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 66 s abstr. + príl.
  projektové riadenie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov : Diplomová práca
  Palajová Jana  Černá Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 62 s abstr.
  adaptačné programy novoprijatí pracovníci manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Návrh zlepšenia personálnej a sociálnej práce : Diplomová práca
  Piatrik Branislav  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 70 s abstr. + príl.
  personálna práca sociálna práca manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Analýza a návrh koncepcie strategického rozvoja Slovakofarma, a. s. Hlohovec, uplatňovaním metód OTC v procese globalizácie : Diplomová práca
  Macejková Lenka  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 101 s abstr. + príl.
  strategický manažment strategické koncepcie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Návrh programu personálnej a sociálnej práce podniku : Diplomová práca
  Plučinská Martina  Černá Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 65 s abstr. + príl.
  personálna práca sociálna práca manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Zdokonalenie systému hodnotenia zamestnancov v a. s. DUSLO Šaľa : Diplomová práca
  Ranová Michaela  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 89 s abstr. + príl.
  hodnotenie pracovníkov personálny manažment manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Návrh zefektívnenia súčasného údržbársko-opravárenského systému vo firme TOPOS Továrniky, a. s. : Diplomová práca
  Brigant Vladimír  Burcl Rudolf (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 75 s abstr. + príl.
  údržbársko-opravárenske systémy manažment obsluhy výroby manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.