Search results

 1. Návrh akčného plánu na zníženie množstva výrobného odpadu v YAZAKI SLOVAKIA, s. r. o. Partizánske : Diplomová práca
  Fráterová Jana  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 64 s abstr. + príl.
  odpadové hospodárstvo environmentálne manažérstvo manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Návrh systému získavania a výberu pracovníkov a návrh adaptačného programu novoprijatých pracovníkov v podniku DUSLO, a. s. Šaľa : Diplomová práca
  Rapavá Alica  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 74 s abstr. + príl.
  získavanie pracovníkov adaptačné programy manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Využitie marketingovej komunikácie pri etablovaní podnikateľského subjektu : Diplomová práca
  Gádoši Ladislav  Šalgovičová Jarmila (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 79 s abstr.
  marketingová komunikácia podnikateľské aktivity manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Výskum trhu a jeho využitie v podnikovej praxi : Diplomová práca
  Hrnčiar Stanislav  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 71 s abstr. + príl.
  marketingový výskum manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Návrh uplatnenia metódy BALANCED SCORECARD v strategickom systéme riadenia spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s. : Diplomová práca
  Hrubá Martina  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 127 s abstr. + príl.
  strategický manažment výkonové ciele manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Návrh systému získavania a výberu pracovníkov : Diplomová práca
  Göczeová Monika  Hlbocká Mária (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 62 s abstr. + príl.
  získavanie pracovníkov personálny manažment manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Zdokonalenie systému hodnotenia pracovníkov v ŽOS Trnava, a. s. : Diplomová práca
  Hujbertová Daša  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 54 s abstr. + príl.
  hodnotenie pracovníkov personálny manažment manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Výskum trhu a jeho využitie v praxi so zameraním na vybrané výrobky DINNA v DUSLO, a. s. Šaľa : Diplomová práca
  Heveš Richard  Makyšová Helena (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 58 s abstr. + príl.
  výskumy trhu firemný marketing manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Rozšírenie využitia informačného systému SAP-R3 v Chemolak, a. s. Smolenice : Diplomová práca
  Jelenek Jaroslav  Ončák Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 67 s abstr.
  implementované informačné systémy manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Výber informačného systému dcérskej spoločnosti TRENS, a. s. Trenčín : Diplomová práca
  Januška Marián  Mĺkva Miroslava (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 77 s abstr. + CD
  informačné podnikové systémy manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book