Search results

 1. Hodnotenie účinnosti vzdelávacích projektov v priemyselnom podniku : Záverečná práca
  Müllerová Martina  Holková Andrea (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 45 s abstr. + príl.
  vzdelávacie projekty podnikové vzdelávanie manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  book

  book

 2. Marketing-mix a jeho využitie v podnikovej praxi : Záverečná práca
  Šintálová Leona  Brezník Jozef (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 57 s príl.
  marketingový mix podniková prax manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  book

  book

 3. Projekt obnovy infraštruktúry firmy Tribometal po vstupe zahraničného investora : Záverečná práca
  Maruniak Anton  Ončák Peter (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 46 s abstr. + príl.
  projektové riadenie manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh využitia projektového riadenia v organizácii Škoda Slovakia, s. r. o., Trnava : Záverečná práca
  Kopčáni Juraj  Ončák Peter (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 71 s príl. + disk.
  projektové riadenie manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  book

  book

 5. Tvorba logistických reťazcov vo vybranej firme : Záverečná práca
  Kašťák Vladimír  Červeňan Štefan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 44 s príl.
  logistické procesy manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  book

  book

 6. Kalkulácie a tvorba ceny v podmienkach trhového hospodárstva : Záverečná práca
  Kusinová Kristína  Hlbocká Mária (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 50 s abstr.
  cenové kalkulácie trhové hospodárstvo manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  book

  book

 7. Identifikácia komunikačných bariér v podniku ako dôležitý faktor kvality komunikačného mixu : Záverečná práca
  Tóthová Katarína  Šalgovičová Jarmila (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 55 s
  komunikačné bariéry marketingový mix manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  book

  book

 8. Vybavovanie reklamácií ako ukazovateľ kvality komunikácie so zákazníkom : Záverečná práca
  Kvasnicová Katarína  Šalgovičová Jarmila (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 46 s abstr. + príl.
  vybavovanie reklamácií manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  book

  book

 9. Logistický systém výrobného podniku : Záverečná práca
  Miháliková Zuzana  Brezník Jozef (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 49 s
  logistické systémy výrobné podniky manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  book

  book

 10. Marketing a marketing-mix, teoreticko-vecné vzťahy a problémy : Záverečná práca
  Repáň Ján  Brezník Jozef (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 66 s abstr.
  marketingový mix manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book