Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus9359 ddp^"
 1. Návrh využitia stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania - objektívnej stratégie udržateľného rozvoja v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
  Babišová Monika ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 94s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility sustainable development business udržateľný rozvoj podnikanie spoločensky zodpovedné podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99160
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Podnikanie a rozvoj podnikateľských zručností žiakov SŠ
  Potocki Maroš ; M  Krpálková Krelová Katarína (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 91 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects education business výchova učitelia podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81014
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vedenie žiakov k podnikavosti na SOŠ : Diplomová práca
  Dobrá Erika  Krpálek Pavel (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 96 s., CD-ROM
  podnikavosť kompetencie podnikanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67370
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vedenie žiakov k podnikavosti na SOŠ
  Štúr Milan ; M7000  Krelová Katarína (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  business kompetencie žiakov podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58632
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrhy riešení pre zlepšenie úrovne sociálne zodpovedného podnikania v malých a stredných priemyselných podnikoch v SR = Suggestions of solutions for improving the level of socially responsible business in small and medium-sized industrial enterprises in SR : Diplomová práca
  Brieniková Jana ; M4000  Šujanová Jana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 99 s Príloha, 1 CD-ROM
  podnikanie malé podniky stredné podniky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Bankové služby v podnikateľskej činnosti podniku a hodnotenie majetku pre záložné právo : Diplomová práca
  Kerepecký Martin  Červeňan Štefan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 113 s výťah
  podnikanie Právo záložné manažment priemyselných podnikov bankovníctvo
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Výskum trhu ako predpoklad úspešného podnikania : Diplomová práca
  Žák Ivan  Szantai Richard (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998
  MTF ; . - 67 s výťah
  Trhy-výskum-uplatnenie podnikanie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Princípy podnikania, vlastnosti podnikateľského subjektu, podnikateľské zámery a iniciatíva : Diplomová práca
  Plachtička Martin  Červeňan Štefan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 56 s výťah
  podnikanie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book