Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus9367 xcla^"
 1. Vplyv daní z príjmu na rozhodovanie o kapitálovej štruktúre a projektoch rozvoja podniku
  Kráľová Eva ; A3130 
  Finance a účetníctví ve věde, výuce a praxi : . s.CD 6
  financie ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Za čím dnes do mesta? Mestské pamiatkové centrá-medzi minulosťou a súčasnosťou
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Bardkontakt 2005 : . s.45-49
  ochrana pamiatková obchod
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Stručný prehľad dejín pamiatkovej starostlivosti : (Formovanie vzťahu "človek a pamiatka" od antiky po koniec 18. storočia)
  Hrašková Nadežda ; A3130 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.20-32
  pamiatky architektonické ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Prieskumy, analýzy a hodnotenia pamiatkovo chránených území
  Gregor Pavel ; A3130 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.66-76
  ochrana pamiatková pamiatky
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Kultúrno-historické hodnoty územia a sídla
  Schwarzová Anna 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.33-45
  kultúrne dedičstvo pamiatky ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Projektová príprava a rozhodovací proces v zónach so špeciálnym režimom
  Gažová Daniela ; A7170 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.254-266
  ochrana pamiatková parky
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Metódy a nástroje pamiatkovej obnovy
  Gregorová Jana ; A2120 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.77-89
  obnova pamiatky architektonické ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.