Search results

 1. Zdravotný portál pre manažment chronických ochorení
  Briš Ladislav ; E  Lehocki Fedor (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2014 ; Degree program : 73 . - 35 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics health monitoring monitoring zdravotný stav telemedicína monitorovanie diabetes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88564
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Monitorovanie dostupnosti siete
  Fránik Milan ; I  Olšovský Michal (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks monitoring monitoring availability monitorovanie sieť dostupnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88006
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Telemetrický systém pre model RC auta
  Korec Juraj ; E  Malatinec Tomáš (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 52 s CD-ROM
  control telemetry monitorovanie telemetria Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88855
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Riziká pri vzorkovaní vonkajšieho ovzdušia
  Holosová Dominika ; M  Sirotiak Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety risk monitoring monitoring riziká vzorkovanie monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78726
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Monitorovanie výkonnosti a spoľahlivosti zariadení jadrovej elektrárne Mochovce
  Čižmárik Jozef ; J  Geleta Vojtech (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management monitoring monitoring components monitorovanie jadrová elektráreň výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74266
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Návrh systému na monitorovanie rezných síl
  Jurovich Michal ; J  Ďuranna Richard (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management monitoring monitoring LabVIEW návrh systému monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74344
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Monitorovanie základných vlastností atmosféry
  Minařík Lukáš ; E  Tomáška Martin (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 48 s 4 príl.
  Electronics temperature pressure monitoring monitoring teplota tlak monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65067
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Monitorovanie kvality povrchovej vody vo vodnom toku Morava : Bakalárska práca
  Kunšteková Lucia  Gerulová Kristína (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  quality water flow surface water kvalita odber vzoriek vodný tok monitorovanie analýza vody povrchová voda bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71551
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book