Search results

 1. Návrh implementácie monitorovacieho systému na kompresoroch vo výrobnej jednotke Hydrokrak v podniku Slovnaft, a. s., Bratislava
  Lenický Miloš ; M  Vajcík Vladimír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 189 . - 71s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management monitoring monitoring maintenance diagnostika monitorovanie údržba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98989
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Monitorovanie líniových potrubí v spolupôsobení korózného a napäťového stavu
  Kosznovszki Michal ; J  Garan Martin (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 20.06.2014 ; Degree program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics safety monitoring monitoring corrosion korózia bezpečnosť monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103689
  diplomová práca
  book

  book

 3. Monitorovanie fyziologických dejov pomocou web kamery
  Chrenko Lukáš ; E  Púčik Jozef (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 85 . - 70 s DVD
  Rádioelektronika Radioelectronics monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102964
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Využitie vizuálneho meracieho kanálu pre monitorovanie a riadenie hydraulického systému
  Topoľský Milan ; E  Bisták Pavol (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 84 . - 73 s príl.
  hydraulic system control hydraulická sústava výška hladiny monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100099
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Návrh zlepšení v oblasti monitoringu a riadenia pohľadávok v podniku KNOTT spol. s r.o.
  Petrovičová Mária  Horváthová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management claim monitoring monitoring riadenie monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90635
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Monitorovanie radónu v pobytových priestoroch
  Holub Jaroslav ; E  Lipka Jozef (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 40 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering monitoring monitoring radioactivity rádioaktivita monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92179
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Battery management system (BMS)
  Marček Patrik ; J  Vlnka Ján (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automobiles, Ships and Combustion Engines battery monitoring monitoring monitorovanie automobily, lode a spaľovacie motory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94876
  diplomová práca
  book

  book

 8. Metódy a modely monitorovania procesu výroby v DVS
  Rafaj Milan ; J0070  Valčuha Štefan (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises monitoring monitoring monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85209
  diplomová práca
  book

  book

 9. Možnosti využitia RFID v skladovom hospodárstve
  Bachratý Lukáš ; E  Mišota Branislav (Thesis advisor) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 75 s DVD
  Telecommunications location sklad lokalizácia monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71689
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Spracovanie obrazových dát pre účely monitorovania a riadenie procesov
  Vereš Zoltán ; E  Bisták Pavol (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 58 s 3 príl.
  Cybernetics controlling monitoring monitoring spracovanie obrazu riadenie monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81526
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book