Search results

 1. Intelligent supervision concept integrated into a laboratory HVAC system / aut. Peter Minarčík, Martin Gulan
  Minarčík Peter ; 020020  Gulan Martin ; 020020
  Process Control 2021 : . S. 319 - 324
  monitorovanie HVAC systém inteligentné budovy supervision HVAC system smart buildings
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Value of SHM Information: Monitoring of the SNP Bridge In Bratislava
  Márföldi Monika ; 010250 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 56-61
  SHM most SNP monitorovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Monitorovanie povrchových vôd Slovenskej republiky / aut. Slavomíra Murínová, Katarína Šimovičová, Katarína Dercová
  Murínová Slavomíra  Šimovičová Katarína Dercová Katarína ; C4310
  Odpady : . Roč. 15, č. 11 (2015), s. 32-36
  monitorovanie povrchové vody
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Monitorovanie mobilitného správania sa obyvateľov
  Bezák Bystrík ; V120  Ľos Peter Balkó Gabriella ; V120
  Podmienky kvality plôch integrovaného dopravného priestoru : . s.CD-ROM, s.50-62
  mobilita mobility monitoring monitorovanie prieskum survey
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Monitorovanie vplyvu zosuvu podložia v kombinácii s koróznymi vadami na bezpečnosť prevádzky líniových potrubí
  Chmelko Vladimír ; J0010  Šulko Miroslav ; J0010 Garan Martin ; J0010
  Transport & Logistics . Č. 11 - mimoriadne číslo (2012), s.27-33
  monitoring corrosion monitorovanie korózia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Different Network Traffic Measurement Techniques - Posssibilities and Results
  Kozemčák Andrej ; 070400  Kováčik Tomáš ; 070400
  Proceedings ELMAR-2012 : . S. 93-96
  katalyzer prevádzka sietí Linux monitorovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. The monitoring system for monitoring the gas pipelines system with interaction between the corrosion damage and stress loading
  Garan Martin ; J0010  Chmelko Vladimír ; J0010
  Applied mechanics 2012 : . s.53-56
  monitoring monitorovanie potrubia plynové gas pipeline
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Určenie chýb detegovateľných monitorovaním procesných veličín pri oblúkovom zváraní
  Martančíková Gabriela ; M3000 
  16. seminár ESAB : . s.51-59
  zváranie oblúkové monitorovanie
  článok zo zborníka
  AEF - Scientific titles in home not noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - monografia
  article

  article

 9. Monitorovanie stavu a potrieb pre záchranu stavebného dedičstva -skúsenosti s kvantifikáciou
  Urlandová Andrea ; A3130  Vošková Katarína ; A3130 Trokanová Petra
  Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva [elektronický zdroj] : . s.5 s.
  monitorovanie mapovanie stavebné dedičstvo
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 10. Monitorovanie stavu a potrieb pre záchranu stavebného dedičstva - skúsenosti s kvantifikáciou
  Urlandová Andrea ; A3130  Vošková Katarína ; A3130
  Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva . s.47-51
  monitorovanie mapovanie stavebné dedičstvo
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article