Search results

 1. Inovace a výnosnost podniku
  Mlčoch Jan 
  1. vy.d.
  Praha : Linde, 2002 . - 187 s
  ISBN 80-7201-302-5
  inovácie manažment strategický manažment inovačný
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF1110
  book

  book

 2. Strategické plánovanie : Vybrané problémy
  Blašková Mária 
  1. vyd
  Bratislava : Ekonóm, 1996 . - 150 s
  ISBN 80-225-0748-2
  plánovanie strategické manažment strategický
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book