Search results

 1. Svetové tendencie v strategickom manažmente a nové trendy rozvoja marketingovej teórie : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, Forum, 18. mája 2001
  Kassay Štefan (Organizer of meeting) 
  Bratislava : I.D.C. Holding, 2001 . - 238 s
  manažment strategický marketing
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book