Search results

 1. Svetové tendencie v strategickom manažmente. Strategický manažment v malých a stredných podnikoch v podmienkach SR
  Sokolová Miroslava ; M190 
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.565-581
  manažment strategický
  kapitola(článok) z dokumentu
  article

  article

 2. Analýza profilu škôl strategického manažmentu vhodných pre podniky 21.storočia. System analyses of profile of strategic management school suitable for business of 21th century
  Sakál Peter ; M4000  Sakálová Eva
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 17 (2004), s.159-163
  manažment strategický profil škôl podnik
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Väzby a vzájomná závislosť strategického a operatívneho manažmentu. Relations and interdependence between strategic and operative management
  Rybanský Rudolf ; M4000  Bestvinová Viera ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 16 (2004), s.131-135
  manažment strategický manažment operatívny
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Strategický manažment a komplexné manažérstvo kvality
  Jedlička Milan ; M190 
  CO-MAT-TECH 98 : . s.145-149
  manažment strategický manažérstvo kvality
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article