Search results

 1. Zborník referátov z IX. medzinárodného akustického seminára
  1.vyd.
  STU v Bratislave SjF, 2004 . - 114 s
  ISBN 80-227-2066-6
  Hluk-meranie-hodnotenie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book