Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus9682 xcla^"
 1. Integrované vzdelávanie na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania
  Kaššáková Viera ; M240  Kalužný Ján ; M240
  Moderné trendy vo fyzike a ich aplikácia do vyučovania fyziky : . s.100-106
  vzdelávanie vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Vysokoškolské vzdelávanie v SR po vstupe do Európskej únie
  Holkovič Ľubomír ; M310 
  Výchova v pedagogickom výskume a praxi : . s.146-150
  vzdelávanie vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Stredná škola ako jeden z faktorov determinujúcich kvalitu absolventov vysokoškolského vzdelávania
  Kaššáková Viera ; M240 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.154-160
  stredná škola vzdelávanie vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Návrh kurikula a experimentálne overenie výučby predmetu Úvod do štúdia na vysokej škole
  Hrmo Roman ; M220  Krelová Katarína ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů 1, 2, 3 : . s.26-31, zv.3
  vzdelávanie vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Návrhy na zmeny vysokoškolského vzdelávania v SR
  Holkovič Ľubomír ; M310 
  Eurovzdelávanie . s.28-35
  vzdelávanie vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Model vysokoškolského vzdelávania v SR - výsledok výskumu
  Sawicki Silvester ; M310 
  Eurovzdelávanie . s.13-27
  vzdelávanie vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Didaktické aspekty zvyšovania účinnosti vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom didaktickej techniky
  Driensky Dušan ; M220 
  Uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem vyučovania vo vysokoškolskom vzdelávaní : . s.47-51
  vzdelávanie vysokoškolské didaktická technika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Niektoré nedostatky modelu vysokoškolského vzdelávania. Some imperfections of model university education
  Sawicki Silvester ; M310  Holkovič Ľubomír ; M310
  Akademická Dubnica 2001 : . s.393-396
  vzdelávanie vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Európske dimenzie vysokoškolského vzdelávania inžinierov na Slovensku
  Driensky Dušan ; M220 
  Roč. XIV. č. 3 . Roč. 9, č. 4 (2001), s.11-12
  vzdelávanie vysokoškolské vzdelávanie inžinierske
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Vysokoškolské vzdelávanie v podmienkach trhového hospodárstva
  Mrvová Ľubica ; M4000 
  Humanizácia vysokoškolského vzdelávania na prahu 21. storočia : . s.99-103
  vzdelávanie vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.