Search results

 1. Vybavenie pracoviska z hľadiska bezpečnosti pri rekonštrukciách a opravách uzavretých tlakových nádob zváraním : Bakalárska práca
  Tarko Juraj  Krajčovič Roman (xxx) Monček Miroslav (Consultant) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 55 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby tlakové nádoby
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Bodové zváranie v automobilovom priemysle VW Slovakia, a.s. : Bakalárska práca
  Radimák Rudolf  Monček Miroslav (xxx) ; M140 Nováková Lenka (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby bodové zváranie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh technológie zvárania explóziou medi s cínom : Bakalárska práca
  Vrábel Ján  Turňa Milan (xxx) ; M3000 Nesvadba Petr (Consultant) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby zváranie explóziou
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Tepelné metódy delenia materiálov : Bakalárska práca
  Vargová Katarína  Gatial Martin (xxx) ; M140 Tanczos Pavel (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby delenie materiálov rezanie plazmové
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vyhodnotenie chýb vznikajúcich pri spájaní karosárskych plechov pomocou laserovej technológie vo VW Slovakia, a.s. : Bakalárska práca
  Mnich Igor  Monček Miroslav (xxx) ; M140 Žiak Ján (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby zváranie laserom
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. MIG spájkovanie pozinkovaných plechov v spoločnosti Vosked spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Madoš Ján  Monček Miroslav (xxx) ; M140 Praženica Miroslav (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 43 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby zváranie MIG
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zváranie hliníka laserovým lúčom : Bakalárska práca
  Kvaššay Jozef  Kovačócy Pavel (xxx) ; M3000 Patvarošová Renáta (Consultant) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby zváranie hliníka zváranie laserom
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Zadávanie energetického príkonu pre numerickú simuláciu procesu zvárania = Application of energy input for the numerical simulation of a welding process : Bakalárska práca
  Behúlová Daniela  Taraba Bohumil (xxx) ; M2000 Monček Miroslav (Consultant) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 84 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby simulácia zvárania
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Využitie technológií zvárania v automobilovom priemysle : Bakalárska práca
  Vandák Daniel  Lisický Peter (xxx) ; M140 Pikna Lukáš (Consultant) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 47 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby technológie zvárania
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv zvárania na štruktúrne zmeny konštrukčných ocelí : Bakalárska práca
  Turek Juraj  Pavlovič Ladislav (xxx) ; M3000 Monček Miroslav (Consultant) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby konštrukčné ocele zvarové spoje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book