Search results

 1. Ekonomické faktory ovplyvňujúce výber nekonvenčnej metódy obrábania : Diplomová práca
  Bilkó Roland  Görögová Ingrid (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 96 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby nekonvenčné metódy obrábania
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Kontrola valčekových kalibrov v podmienkach Chiranalab, s.r.o. : Diplomová práca
  Görög Augustín (xxx) ; M3000  Sadloň Branislav Pilátová Zdena (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 68 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby valčekové kalibre
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh technológie výroby zápustky : Diplomová práca
  Gemzický Tomáš  Veverka Roman (xxx) Peterka Jozef (Consultant) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 99 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby CAD/CAM modelovanie 3D modely
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Multimediálna podpora programovania NC strojov : Diplomová práca
  Pauerová Jana  Pokorný Peter (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 81 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby programovanie CNC strojov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Využitie CA technológií pri výrobe karbónového rámu bicykla : Diplomová práca
  Bujna Zoltán  Peterka Jozef (xxx) ; M3000 Pekár Vladimír (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 82 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby kompozity laminovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Mechanické vlastnosti formovacích zmesí na báze sadra - anhydrid : Diplomová práca
  Turošík Tomáš ; M  Belica Eugen (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2006 . - 50 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh a výroba zápustky v podmienkach BOST SK, a.s. : Diplomová práca
  Porubčan Matej  Pokorný Peter (xxx) ; M3000 Chochlíková Henrieta (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD)
  technológie strojárskej výroby zápustka vysokorýchlostné obrábanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv rezných parametrov na výslednú presnosť obrobku pri obrábaní na CNC sústruhu : Diplomová práca
  Barták Peter  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 Straka Marián (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 78 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby rezné parametre
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Analýza využívania nekonvenčných spôsobov obrábania v praxi : Diplomová práca
  Stemmer Eugen  Görögová Ingrid (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 73 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby nekonvenčné metódy obrábania
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Štúdium vybraných druhov návarov na abrazívne opotrebenie : Diplomová práca
  Tatranská Mária  Blaškovitš Pavol (xxx) ; M3000 Kovaříková rod. Sukubová Ingrid (Consultant) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 79 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zváranie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book