Search results

 1. Kontrola a modelovanie strojovej súčiastky pomocou sondy Renishaw : Diplomová práca
  Görög Augustín (xxx) ; M3000  Bušík Rastislav Chochlíková Henrieta (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 87 s príl (1 CD)
  technológie strojárskej výroby modelovanie súčiastok
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh optimálnej metódy merania odchýlky kolmosti vo výrobnej praxi : Diplomová práca
  Bulko Juraj  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 Vojtek Rastislav (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 66 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby meranie odchýlky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Brúsenie austenitickej Cr-Ni ocele 17246 = Grinding of austenitic Cr-Ni steel 17 246 : Diplomová práca
  Charbula Jozef (Consultant) ; M3000  Šarády Martin Janáč Alexander (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 70 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby brúsenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Kontrola valčekových kalibrov v podmienkach Chiranalab, s.r.o. : Diplomová práca
  Görög Augustín (xxx) ; M3000  Sadloň Branislav Pilátová Zdena (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 68 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby valčekové kalibre
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Drsnosť povrchu sústruženého nástrojom s nulovým uhlom nastavenia vedľajšej reznej hrany : Diplomová práca
  Bernát Lukáš  Görög Augustín (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 60 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby sústruženie drsnosť povrchu
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Optimalizácia metód merania odchýlok tvaru a polohy na súradnicových meracích strojoch : Diplomová práca
  Ďurdík Peter  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 Vojtek Rastislav (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD)
  technológie strojárskej výroby Súradnicové meracie stroje meranie odchýlky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vplyv rezného prostredia na presnosť pri sústružení ocele : Diplomová práca
  Vnuk Tomáš  Görög Augustín (xxx) ; M3000 Charbula Jozef (Consultant) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 71 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby sústruženie rezné podmienky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv rezných parametrov na výslednú presnosť obrobku pri obrábaní na CNC sústruhu : Diplomová práca
  Barták Peter  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 Straka Marián (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 78 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby rezné parametre
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh technológie výroby zápustky : Diplomová práca
  Gemzický Tomáš  Veverka Roman (xxx) Peterka Jozef (Consultant) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 99 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby CAD/CAM modelovanie 3D modely
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Obnova rezných vlastností nástrojov : Diplomová práca
  Gergely Marek  Baránek Ivan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 88 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby rezné nástroje povlakovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book