Search results

 1. Senzorové systémy pre monitorovanie psychofyziológie.
  Mitická Vladislava ; E  Vavrinský Erik (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012
  Microelectronics senzory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81844
  diplomová práca
  book

  book

 2. Realizácia riadenia krokových motorov pomocou mikrokontroléra
  Krchňák Tomáš  Božek Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012
  MTF ; . - 95s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry microcontroller sensors stepper motor control motory senzory krokový motor riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79708
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Modulárne riešenie inteligentného upínacieho systému pre nerotačné súčiastky s penumatickým pohonom = Modular solution of intelligent fixture system for nonrotal parts with pneumatic drive : Diplomová práca
  Lukács Zoltán  Košťál Peter (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 67 s prílohy (1 CD-ROM)
  modularita senzory inteligentné upínacie systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh inteligentného upínača na pneumatickej báze = A design of intelligent clamp on pneumatic base : Diplomová práca
  Čavara Peter  Košťál Peter (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 66 s prílohy (1 CD-ROM)
  pneumatika hydraulika upínače senzory
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Systém na vysokorýchlostný záznam experimentál-nych obrazových dát [CD-ROM]
  Krausko Eduard ; J  Olšiak Róbert (xxx) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 53 s
  kamera optika senzory camera signal sensor
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Senzory a sytém na diagnostiku stresových činiteľov pôsobiacich na študenta
  Bilka Jozef  Kukučka Marek (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 70 s
  elektronika Rádioelektronika senzory diagnostika stresové situácie
  diplomová práca
  book

  book

 7. Metódy zlučovania údajov zo senzorov robotického zariadenia a využitie výsledku pro riadení robota
  Gondžúr Róbert  Petrovič Ľubomír (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 63 s
  automatizácia robotika senzory robotické systémy Roboty-riadenie
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh virtuálneho senzora
  Poliak Michal  Kováč Karol (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003
  FEI ; . - 91 s
  automatizácia Meracia technika meracia a informačná technika senzory
  diplomová práca
  book

  book