Search results

 1. Optimalizácia
  Rosinová Danica ; E010  Dúbravská Mária ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 195 s
  ISBN 978-80-227-2795-2
  optimalizácia optimálne riadenie matematické programovanie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0200
  book

  book

 2. Optimalizácia
  Hudzovič Peter ; E010 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 319 s
  ISBN 80-227-1598-0
  optimalizácia matematické programovanie optimálne riadenie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  FEI45200
  SJF0100
  book

  book