Search results

 1. Návrh semiaktívneho odpruženia vozidla
  Zuščík Marián ; J0010  Musil Miloš (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  mechatronika Mechatronics optimal control semiactive suspension optimálne riadenie semiaktívny tlmič semiaktívne odpruženie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54322
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Modelovanie a identifikácia systému pre optimálne riadenie alternatívnych zdrojov tepla a akumulácie tepla v budove
  Orešanský Andrej  Procházka Hynek (Thesis advisor) Čulen Peter (Thesis advisor) Mrafko Leo (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 62 s
  alternatívne zdroje energie optimálne riadenie akumulácia tepla
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. H - optimal control and weighting function selection = H - optimálne riadenie a voľba váhových funkcií : Dizertačná práca : Obh. 05.06.1997 / [aut.] Kneppová,Vieroslava, Ing.; Škol. Kozák,řtefan
  Kneppová Vieroslava  Kozák Štefan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 138 s Autoref. 1996, 11 s
  optimálne riadenie robustné systémy váhové funkcie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Optimální řízení jednorozměrných systémů s rozloženými parametry : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 26.06.1987 / [aut.] Pecha,František, Ing.; Škol. Mikleš,Ján
  Pecha František  Mikleš Ján (Thesis advisor) ; C7220
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1986 . - 127 s : príl + Autoref.1986, 16 s
  ASR TP automatizované systémy riadenia optimálne riadenie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Decentralized control and stability studies of the complex power system = Stabilita a decentralizované riadenie elektrizačného systému : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 07.06.1984 / [aut.] Soliman,Kamel Mohamed, Ing.; Škol. Veselý,Vojtech
  Soliman Kamel Mohamed  Veselý Vojtech (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1983 . - 166 s Autoref.1984, 24 ss
  technická kybernetika ES optimálne riadenie riadenie zložitých systémov nelineárne dynamické systémy elektrizačné sústavy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book