Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat 0005571 xcla^"
 1. Preliminary study of the ZrO2 based dental ceramic corrosion / aut. Eva Kuzielová, Eva Smrčková
  Kuzielová Eva ; 042110  Smrčková Eva ; 042110
  IX. celoštátny odborný seminár SILITECH 2015, 29.máj 2015, Gabčíkovo : . CD-ROM, 75-77
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Degradácia dentálnej keramiky na báze ZrO2 / aut. Veronika Reháčková, Eva Smrčková, Eva Kuzielová
  Reháčková Veronika ; 042110  Smrčková Eva ; 042110 Kuzielová Eva ; 042110
  IX. celoštátny odborný seminár SILITECH 2015, 29.máj 2015, Gabčíkovo : . CD-ROM, s. 66-74
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Konverzia chloridu draselného a dusičnanu horečnatého na dusičnan draselný a materiál typu Sorelovho cementu / aut. Vladimír Danielik, Jana Jurišová, Pavel Fellner, Milan Králik
  Danielik Vladimír ; 042120  Jurišová Jana ; 042120 Fellner Pavel ; 042120 Králik Milan ; 048130
  IX. celoštátny odborný seminár SILITECH 2015, 29.máj 2015, Gabčíkovo : . CD-ROM, s. 23-28
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Rapid sinter pressing / aut. Zuzana Kováčová, E Neubauer, M Kitzmantel, Ľuboš Bača
  Kováčová Zuzana ; 042120  Neubauer E. Kitzmantel M. Bača Ľuboš ; 042110
  IX. celoštátny odborný seminár SILITECH 2015, 29.máj 2015, Gabčíkovo : . CD-ROM, s. 41-44
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Comparison of different preparation methods for Ce/Mn doped silicate phosphors / aut. Peter Veteška, Dušan Galusek, S. H Lin, S. J Shih, C. H Yeh, W.- H Tuan
  Veteška Peter ; 042110  Galusek Dušan ; 042110 Lin S. H. Shih S. J. Yeh C. H. Tuan W.- H.
  IX. celoštátny odborný seminár SILITECH 2015, 29.máj 2015, Gabčíkovo : . CD-ROM, s. 78-80
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Hlinitanové sklá s gelenitovou matricou s prídavkom Bi, Ni a Cr / aut. Melinda Majerová, Anna Prnová, Róbert Klement, Milan Parchovianský, Katarína Haladejová, Jozef Kraxner, Dušan Galusek
  Majerová Melinda  Prnová Anna Klement Róbert Parchovianský Milan Haladejová Katarína Kraxner Jozef Galusek Dušan ; C2110
  IX. celoštátny odborný seminár SILITECH 2015, 29.máj 2015, Gabčíkovo : . CD-ROM, s. 54-60
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Possibility of ettringite formation from metakaolin containing blended cements / aut. Matúš Žemlička, Eva Kuzielová, Martin Tchingnabé Palou
  Žemlička Matúš ; 042110  Kuzielová Eva ; 042110 Palou Martin Tchingnabé ; 042110
  IX. celoštátny odborný seminár SILITECH 2015, 29.máj 2015, Gabčíkovo : . CD-ROM, s. 81-83
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Nízkoteplotné taveniny pre výrobu hliníka - elektrická vodivosť / aut. Ján Híveš
  Híveš Ján ; 042120 
  IX. celoštátny odborný seminár SILITECH 2015, 29.máj 2015, Gabčíkovo : . CD-ROM, s. 29-34
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Syntéza nanovlákien hydroxyapatitu pre prípravu bioaktívnych a biodegradovateľných keramika – polymér kompozitov / aut. Ľuboš Bača, Martina Orlovská, Katarína Tomanová, Marián Janek
  Bača Ľuboš ; 042110  Orlovská Martina ; 040000 Tomanová Katarína ; C9370 Janek Marián ; 042110
  IX. celoštátny odborný seminár SILITECH 2015, 29.máj 2015, Gabčíkovo : . CD-ROM, s. 6-11
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Penobetóny s objemovou hmotnosťou pod 200 kg.m-3 / aut. Eva Kuzielová, Ladislav Pach
  Kuzielová Eva ; 042110  Pach Ladislav ; 042110
  IX. celoštátny odborný seminár SILITECH 2015, 29.máj 2015, Gabčíkovo : . CD-ROM, 45-47
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.