Search results

 1. Vybrané aspekty kvality v prevádzke vysokozdvíhacích vozíkov / aut. Alena Pauliková, Melichar Kopas
  Pauliková Alena ; 065000  Kopas Melichar
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 242-246
  vysokozdvíhací vozík
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Štúdium vybraných charakteristík 9 článkového vodíkového HHO generátora s využitím roztoku KOH / aut. Marcel Kuracina, Jozef Fiala, Maroš Soldán
  Kuracina Marcel ; M5000  Fiala Jozef ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 194-198
  HHO generátor elektrolýza
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Odstraňovanie 3,5- dichlórfenolu z odpadovej vody alternatívnymi sorbentmi / aut. Hana Kobetičová, Marek Lipovský, Maroš Soldán
  Kobetičová Hana ; M5000  Lipovský Marek ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 60-64
  červený kal sorpcia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Hodnotenie spôsobilosti procesu lisovania pri výrobe výrobkov pre automobilový priemysel / aut. Katarína Lestyánszka Škůrková
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; 065000 
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 237-241
  proces lisovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Technické a právne predpisy na podporu environmentálneho a bezpečnostného označovania / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 164-170
  bezpečnosť environment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Zachytávanie a ukladanie CO2 - staro-nová technológia pre znižovanie emisií plynov skleníkového efektu / aut. Alena Pauliková
  Pauliková Alena ; 065000 
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 119-122
  oxid uhličitý znižovanie emisií
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Sorpcia Cr6+ žaburinkou menšou / aut. Alica Bartošová, Maroš Sirotiak, Lenka Blinová
  Bartošová Alica ; M5000  Sirotiak Maroš ; M5000 Blinová Lenka ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 1-4
  sorpcia žaburinka menšia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Posudzovanie životného cyklu / aut. Katarína Čekanová
  Čekanová Katarína ; 064000 
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 11-14
  životný cyklus environment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Možnosti environmentálnej značky prispieť k zmene vzorcov spotreby a výroby / aut. Miroslav Rusko, Vojtech Ferencz
  Rusko Miroslav ; M5000  Ferencz Vojtech
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 111-118
  environment značka
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Integrované hodnotenie technológií a systém verifikácie environmentálnych technológií / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 141-146
  environment hodnotenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article