Search results

 1. Návrh nosnej konštrukcie veľkokapacitnej vákuovej nádrže
  Vida Radoslav ; V110  Dvoranová Veronika ; 010110
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 24-25
  zaťaženie oceľová výstuž betónové steny load steel reinforcements concrete walls
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Radiácia vo vákuovej izolačnej vrstve
  Minárová Mária ; V220 
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 17-19
  sálanie tepla akumulačné zariadenie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Navrhovanie betónových konštrukcií na environmentálne zaťaženia
  Bilčík Juraj ; V110  Hollý Ivan ; V110
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 22-23
  betónové konštrukcie korózia výstuže concrete structures reinforcement corrosion
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Analýza vodonepriepustnosti betónu
  Bilčík Juraj ; V110  Sonnenschein Róbert ; V110
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 10-11
  vodonepriepustný betón absorpcia difúzia permeabilita watertight concrete absorption diffusion permeability
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Skúšobná akumulačná nádrž z UHPFRC
  Fillo Ľudovít ; V110  Vítek Jan Coufal Robert Juríček Ivan ; 010270
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 20-21
  skúšobná akumulačná nádrž vysokohodnotný drátkobetón test accumulation tank ultra-high performance fibre-reinforced concrete (UHPFRC)
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Vývoj metód konštrukcie akumulačných vákuových nádrží
  Fillo Ľudovít ; V110 
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 6-7
  inteligentný systém zásobovania energiou kontajner izolovaný vákuom intelligent energy supply system vacuum insulated container
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Možnosti minimalizácie obsahu vody v betóne
  Juríček Ivan ; 010270  Fillo Ľudovít ; V110
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 12-16
  vodný súčiniteľ vlhkosť betónu humidity of concrete water-cement ratio
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Analýza odolnosti vnútornej a vonkajšej nádrže
  Magura Martin ; 010190 
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 26-28
  betónové nádrže technológia vákuová
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Formovacie zariadenia na betonáž nádrží
  Magura Martin ; 010190 
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 24-25
  technológia vákuová debniaca forma
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article