Search results

 1. Automatizácia v oblasti mechanizovaných zemných procesov
  Paulovičová Lucia ; 010270 
  Mladá veda . Roč. 3, č. 2 (2015), online, s. 82-91
  automatization earthwork machines
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/07/07_2015_08.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Rozhodovací proces v modeli hodnotenia nákladov zariadenia staveniska
  Hajduchová Silvia ; 010270 
  Mladá veda . Roč. 3, č. 2 (2015), online, s. 72-81
  zariadenie staveniska náklady model construction equipment costs
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/07/07_2015_07.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Odpadová polyuretánová pena ako nové plnivo do ľahkých tepelnoizolačných betónov
  Gregorová Valéria ; 010260 
  Mladá veda . Roč. 3, č. 2 (2015), online, s. 92-99
  ľahký betón odpady-recyklácia polyuretánová pena
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/07/07_2015_09.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Hydroizolačné fólie na báze mPVC pre ploché strechy, diagnostika porúch a technológia montáže
  Ivanko Matej ; 010270 
  Mladá veda . Roč. 3, č. 2 (2015), online, s. 40-53
  hydroizolačná fólia plochá strecha technológia montáže detekcia porúch
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/07/07_2015_04.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article