Search results

 1. Cohousing
  Mešina Miroslav ; 010310 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  komunita seniori bývanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. The integration of photovoltaic elements in external walls of prefabricated wood-based buildings
  Hýsek Peter ; 010180  Moravčík Andrej ; 010180
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  experimental part integrated photovoltaic elements prefabricated wood-based buildings
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Určenie polohy vo vnútornom prostredí využitím rádiofrekvenčnej technológie
  Ilkovičová Ľubica ; 010140 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [7] s.
  určovanie polohy vnútorné prostredie rádiofrekvenčná identifikácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Určenie trajektórie pohybu strojného zariadenia využitím IMS
  Kajánek Pavol ; 010140 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [9] s.
  inerciálny merací systém optický snímač otáčok základnica dynamický model
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. The impact of the selection the objective function on the parametrization of conceptual rainfall-runoff model
  Sleziak Patrik ; V160 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  TUW model Nash-Sutcliffe koeficient logarithmic Nash-Sutcliffe coefficient
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Výskum stenového energetického systému s aktívnou tepelnou ochranou
  Šimko Martin ; V290 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [9] s.
  aktívna tepelná ochrana (ATO) fragment steny s ATO simulačný program CalA
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Využitie monitoringu pri simulácii vodného režimu pôdy
  Jarabicová Miroslava ; 010160 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [6] s.
  zásoba vody v pôde vodný režim pôdy matematický model
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Modifikácia vhodnostnej krivky hĺbky pre Slíža severného
  Ivan Peter ; V160 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [7] s.
  IFIM plocha váženej využiteľnosti (AWS) systém pre environmentálne analýzy tokov (SEFA) vhodnostná krivka (HSC)
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Posúdenie vplyvu vzájomnej vzdialenosti dvoch výškových budov na vznik Venturiho efektu
  Čeheľová Dagmara ; 010180 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  vietor CFD Venturiho efekt prúdenie vzduchu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Numerické modelovanie oedometrickej skúšky
  Fábryová Chalupková Karina ; 010150 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  oedometrická skúška materiálový model deformácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article