Search results

 1. Vzorkovanie ovzdušia z hľadiska správnosti a bezpečnosti / aut. Maroš Sirotiak, Alica Bartošová, Michaela Klačanská
  Sirotiak Maroš ; M5000  Bartošová Alica ; M5000 Klačanská Michaela ; 065000
  Manažérstvo životného prostredia 2015 : . S. 102-106
  horniny vzorkovanie bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Vplyv tepelného toku na zápalnosť doskových materiálov / aut. Jozef Harangozó, Karol Balog, Pavol Čekan
  Harangozó Jozef ; M5000  Balog Karol ; M5000 Čekan Pavol ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2015 : . S. 56-62
  tepelný tok OSB dosky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Využívanie marketingovej situačnej analýzy priemyselnými podnikmi v Slovenskej republike / aut. Peter Dóza, Jaromíra Vaňová
  Dóza Peter ; M4000  Vaňová Jaromíra ; M4000
  Manažérstvo životného prostredia 2015 : . S. 52-55
  marketingová situačná analýza informácia SWOT analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Miesto personálneho marketingu v podnikoch v Slovenskej republike / aut. Peter Dóza
  Dóza Peter ; M4000 
  Manažérstvo životného prostredia 2015 : . S. 27-29
  personálny marketing zamestnanec
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 5. Dopady pohrom, které poškozují životní prostředí a možnosti jejich zmírnění / aut. Dana Procházková, Miroslav Rusko
  Procházková Dana  Rusko Miroslav ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2015 : . S. 88-101
  životné prostredie pohromy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Technológie v kontexte udržateľnej kontinuity hospodárenia spoločnosti / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2015 : . S. 39-47
  environment technológia hodnotenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Őko-orientierte markierung der textilien und bekleidung / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2015 : . S. 123-126
  eco-textil labeling environment
  kapitola(článok) z dokumentu
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Environmentálne vhodné technológie v kontexte dokumentu Agenda 21 / aut. Miroslav Rusko, Eugen Belica, Monika Mikulová
  Rusko Miroslav ; M5000  Belica Eugen ; M3000 Mikulová Monika ; M
  Manažérstvo životného prostredia 2015 : . S. 111-115
  environment technológia udržateľný rozvoj
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Stanoveie vybraného analytu vo vzorkách životného prostredia / aut. Alena Manová
  Manová Alena ; 041180 
  Manažérstvo životného prostredia 2015 : . S. 74-77
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Zelený marketing v kontexte s ďalšími proenvironmentálne orientovanými aktivitami / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2015 : . S. 19-26
  environment marketing
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article