Search results

 1. Návrat k urbánnej slušnosti
  Špaček Robert ; A2120 
  Urbanita . Roč.23, č.2 (2011), s.6-11
  urbanizmus
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. CPTED - základné metodologické východiská : Prevencia kriminality - kriminalita v prostredí
  Špaček Robert ; A2120  Keppl Julián ; A2120
  ALFA . Roč.16, č.2 (2011), s.4-13
  bezpečnosť história štruktúra mesta
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Miera a spôsoby verejného v architektúre
  Bencová Jarmila ; A3130 
  Arch . Roč.15, č.9 (2010), s.54-56
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Základné kritériá urbanistickej tvorby obytného prostredia
  Vitková Ľubica ; A6160 
  Bytové domy na Slovensku : . s.34-53
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Nové koncepty súčasného bývania
  Bacová Andrea ; A1110 
  Bytové domy na Slovensku : . s.16-33
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  (1) - obrazová publikácia
  article

  article