Search results

 1. The complex eigenvalue analysis of brake squeal using finite element method / aut. Miloš Musil, Andrea Suchal, Juraj Úradníček, Pavel Kraus
  Musil Miloš ; 020010  Suchal Andrea Úradníček Juraj ; 020070 Kraus Pavel ; 020010
  Engineering mechanics 2016 : . S. 406-409
  pískanie bŕzd dynamická nestabilita MKP - metóda konečných prvkov brake squeal
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Influence of wall flexibility of liquid storage tanks on hydrodynamic pressures induced during seismic activity / aut. Miloš Musil, Martin Sivý
  Musil Miloš ; 020010  Sivý Martin ; 020010
  Engineering mechanics 2016 : . S. 402-405
  circular liquid kvapalina hydrodynamické tlaky hydrodynamic pressures
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Evaluation of safety of models for assessment of the punching shear resistance of flat slabs without shear reinforcement
  Majtánová Lucia ; 010110  Hanzel Ján ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Engineering mechanics 2016 : . S. 361-364
  punching shear resistance flat slab safety reinforced concrete šmyková odolnosť v pretlačení bezprievlaková doska bezpečnosť železobetón
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. The usage of smooth open-shaped profiled sheet in a composite steel-concrete slab
  Hrušovská Andrea ; 010110  Gramblička Štefan ; 010110
  Engineering mechanics 2016 : . S. 221-224
  composite slab sheet smooth anchorage doska plech kotvy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Experimental analysis of slender HPC columns at the stability failure
  Benko Vladimír ; 010110  Gúcky Tomáš ; 010110 Kendický Peter ; 010110 Čuhák Marek
  Engineering mechanics 2016 : . S. 57-60
  slender columns concrete stability failure experiment reliability štíhle stĺpy betón stabilitné zlyhanie experiment spoľahlivosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Nonlinear Analysis of Steel Concrete Columns Fire Resistance
  Králik Juraj ; 010250  Klabník Maroš ; 010250 Grmanová Alžbeta ; 010250
  Engineering mechanics 2016 : . S. 313-316
  fire resistance material and geometrical nonlinearity
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. System Identification of a Truss Beam
  Venglár Michal ; 010250  Sokol Milan ; 010250 Ároch Rudolf ; 010190
  Engineering mechanics 2016 : . S. 573-576
  structural health monitoring modal analysis system identification truss beam
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Numerical analysis of the approach slab experiment for parametrical study
  Laco Kamil ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Engineering mechanics 2016 : . S. 341-344
  approach slab transition zone non-linear time-step analysis bridge abutment embankment prechodová doska prechodová oblasť nelineárna časová analýza mostná opora zemný násyp
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. The steel core covered by reinforced concrete in the composite steel-concrete columns
  Frólo Juraj ; 010110  Gramblička Štefan ; 010110
  Engineering mechanics 2016 : . S. 157-160
  composite steel-concrete columns steel core experimental study resistence imperfection spriahnutý oceľobetónový stĺp oceľové jadro experimentálny výskum odolnosť imperfekcia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Influence of unbalanced bending moments on punching resistance of flat slabs
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Bartók Andrej ; 010110
  Engineering mechanics 2016 : . S. 33-36
  flat slab punching shear resistance unbalanced bending moment Eurocodes lokálne podopretá doska pretlačenie šmyková odolnosť nevyrovnaný ohybový moment eurokódy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article