Search results

 1. Vplyv zmeny využitia krajiny na dĺžku povrchového odtoku
  Macura Viliam ; 010160  Ivan Peter ; 010160
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 217-225
  land consolidation dirt road surface runoff
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Problematika plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách
  Pavlíková Anna ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 154-157
  vodné dielo plavebná bezpečnosť AGN
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 3. Metodika kalibrácie hladinového režimu v prostredí HEC-RAS
  Palkovičová Andrea ; 010170  Hrivnák Martin ; 010000 Orfánus Martin ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 87-91
  HEC-RAS kalibrácia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 4. Matematické modelovanie hydraulických javov v oblasti Vodného diela Kolárovo
  Orfánus Martin ; 010170  Šulek Peter ; 010170 Možiešik Ľudovít ; 010170 Pavlíková Anna ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 74-78
  Vodné dielo Kolárovo matematické modelovanie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 5. Analýza prúdenia podzemnej vody na vodárenských ostrovoch v Bratislave
  Červeňanská Michaela ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 1-9
  modelovanie prúdenia podzemná voda vodárenské ostrovy v Bratislave
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 6. Identifikácia území potenciálne ohrozených povodňami spôsobenými vystúpením hladiny podzemnej vody
  Červeňanská Michaela ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 57-61
  mapa povodňového ohrozenia podzemná voda povodne
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. Dodatočné energetické využitie existujúcich vodných diel
  Dušička Michal ; 010170  Šulek Peter ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 40-44
  hydroenergetický potenciál dodatočné využitie HEP
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 8. Charakteristika a problémy šachtových vtokových objektov
  Dušička Michal ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 45-49
  šachtové vtokové objekty malé vodné elektrárne
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 9. Rybie priechody ako viacúčelové objekty
  Čubanová Lea ; 010170  Dušička Michal ; 010170 Kinczer Tomáš ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 174-182
  rybí priechod sklz návrhové parametre
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. Riadiaci systém prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Kinczer Tomáš ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 165-173
  optimalizácia plavebná prevádzka riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article