Search results

 1. Produkcia a využívanie čistiarenského kalu
  Galbová Kristína ; 010280  Dubcová Mária ; 010280 Trošanová Mária ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 18-23
  čistiarenský kal ČOV zhodnocovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Measuring ballast water in sewer systems
  Rusnák Dušan ; 010280 
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 53-58
  ballast water infiltrated ground water methodology
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Odvádzanie odpadových vôd v okrese Dunajská Streda
  Csicsaiová Réka ; 010000  Dubcová Mária ; 010280 Gregušová Veronika ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 1-7
  odpadová voda verejná kanalizácia okres Dunajská Streda
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Field measurements on the objects of the wastewater treatment plants
  Gregušová Veronika ; 010280 
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 24-29
  WWTP sedimentation tanks field measurement
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Priemet opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činností a podmienok z procesu EIA do podmienok územných rozhodnutí a ich výsledná efektivita v okrese Levoča
  Trošanová Mária ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 63-70
  navrhovaná činnosť posudzovanie vplyvov na ŽP opatrenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Postupy hodnotenia akosti vody v recipiente na základe monitoringu povodia
  Dubcová Mária ; 010280 
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 14-17
  monitoring kvalita vody ČOV
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Porovnanie analytických a numerických metód riešenia stability svahu
  Zlatinská Lenka ; 010150 
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 71-78
  stabilita svahu analytické metódy numerické metódy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Návrh odvádzania odpadových vôd v obci Ohrady
  Csicsaiová Réka ; 010000  Stanko Štefan ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 8-13
  splaškové odpadové vody delená stoková sieť kanalizačné rúry návrh stokovej siete
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. CFD methods in wastewater treatment sedimentation objects
  Holubec Michal ; 010280 
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 30-37
  CFD settling tank WWTP
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. CFD simulácie objektov ČOV
  Holubec Michal ; 010280  Mahríková Ivana ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 38-43
  CFD WWTP waste water
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article