Search results

 1. Pracovisko strojového videnia / aut. Oto Haffner, Peter Drahoš, Dmitrii Borkin, Štefan Kozák, Vladislav Bača
  Haffner Oto ; 030400  Drahoš Peter ; 030400 Borkin Dmitrii ; 030400 Kozák Štefan ; 030400 Bača Vladislav ; 030400
  Nové trendy vo vzdelávaní : . USB, [3] s.
  strojové videnie FEI STU Ústav automobilovej mechatroniky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Multidisciplinary aprroach in control engineering education / aut. Štefan Kozák, Alena Kozáková
  Kozák Štefan ; 030400  Kozáková Alena ; 030400
  Nové trendy vo vzdelávaní : . USB, [6] s.
  automation Mechatronics information technology communication technology control engineering education
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Syntéza digitálnych obvodov v jazyku C++ a ich implementácia na čipe FPGA / aut. Michal Kocúr, Peter Drahoš, Štefan Kozák
  Kocúr Michal ; 030400  Drahoš Peter ; 030400 Kozák Štefan ; 030400
  Nové trendy vo vzdelávaní : . USB, [3] s.
  FPGA SoC vnorené mikropočítačové systémy v mechatronike FEI STU Ústav automobilovej mechatroniky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Nástroje na overovanie algoritmov riadenia elektrických servopohonov / aut. Igor Bélai
  Bélai Igor ; 030400 
  Nové trendy vo vzdelávaní : . USB, [5] s.
  servopohon regulačný obvod simulačný model experiment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Návrh a simulácia PID regulátora / aut. Ivan Klimo, Alek Lichtman, Peter Drahoš, Peter Fuchs
  Klimo Ivan ; 030400  Lichtman Alek ; 030400 Drahoš Peter ; 030400 Fuchs Peter ; 030400
  Nové trendy vo vzdelávaní : . USB, [4] s.
  component formatting style styling insert
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Skúsenosti s výučbou predmetu Systémy automatického riadenia / aut. Mikuláš Huba
  Huba Mikuláš ; 030400 
  Nové trendy vo vzdelávaní : . USB, [2] s.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Inteligentné mechatronické systémy a OPC unified architecture / aut. Erik Kučera, Erich Stark, Peter Drahoš, Štefan Kozák
  Kučera Erik ; 030400  Stark Erich ; 030400 Drahoš Peter ; 030400 Kozák Štefan ; 030400
  Nové trendy vo vzdelávaní : . USB, [10] s.
  priemyselné komunikácie Industry 4.0 modernizácia vzdelávania OPC Unified Architecture
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Smart mechatronické systémy / aut. Oto Haffner, Peter Drahoš, Dmitrii Borkin, Štefan Kozák, Vladislav Bača
  Haffner Oto ; 030400  Drahoš Peter ; 030400 Borkin Dmitrii ; 030400 Kozák Štefan ; 030400 Bača Vladislav ; 030400
  Nové trendy vo vzdelávaní : . USB, [3] s.
  smart mechatronické systémy Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Monitorovanie trezorovej pokladne / aut. Štefan Chamraz
  Chamraz Štefan ; 030400 
  Nové trendy vo vzdelávaní : . USB, [6] s.
  Control Web sériová komunikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike / aut. Danica Rosinová, Erik Kučera, Oto Haffner, Alena Kozáková
  Rosinová Danica ; 030400  Kučera Erik ; 030400 Haffner Oto ; 030400 Kozáková Alena ; 030400
  Nové trendy vo vzdelávaní : . USB, [5] s.
  automatizácia mechatronika multimediálne prostriedky interaktívne formy výučby
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article