Search results

 1. Mestská zóna s nulovou potrebou energie - Passivhaus plus a prémium / aut. Lorant Krajcsovics, Klára Macháčová
  Krajcsovics Lorant ; 052120  Macháčová Klára ; 052120
  Sborník z 12. ročníku mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016 / . S. 108-113
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 2. Simulation of zero energy settlement Krasňany, Bratislava / Lorant Krajcsovics, Klára Macháčová
  Krajcsovics Lorant ; 052120  Macháčová Klára ; 052120
  CESB16 Prague. Central Europe towards Sustainable Building 2016 : . USB kľúč, S. 171-172
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-84986880491&origin=inward
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - monografia
  (1) - článok
  unrecognised

  unrecognised

 3. EU Sustainable Energy Week 2015 / aut. Robert Špaček
  Špaček Robert ; 052120 
  Eurostav : . Roč. 21, č. 9 (2015), s. 22-23
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Architektúra budov s takmer nulovou potrebou energie / aut. Lorant Krajcsovics
  Krajcsovics Lorant ; 052120 
  Zborník odborných referátov z 22. odbornej konferencie. Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Od architektonického návrhu obnovy budov po realizáciu : . S. 18-21
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Medzi nárokom a realitou - poznámky k obnove architektúry moderny / aut. Pavel Paňák
  Paňák Pavel ; A0900 
  Arch : . Roč. 20, č. 10 (2015), s. 66-70
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 6. Determination of urban structures' solar potential using energy simulation software / aut. Peter Morgenstein, Ján Legény, Lorant Krajcsovics, Klára Macháčová, Gabriel Ciglan
  Morgenstein Peter ; 052120  Legény Ján ; 052120 Krajcsovics Lorant ; 052120 Macháčová Klára ; 052120 Ciglan Gabriel ; 052120
  World Transactions on Engineering and Technology Education : . Vol.13, No.3 (2015), s. 251-258
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 7. Slovensko: Stav pamiatkovej starostlivosti je odrazom stavu spoločnosti
  Paňák Pavel ; A0900 
  Era 21 . Roč. 14, č.1 (2014), s. 38-39
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 8. Solar access and urban fabric: Solar envelope method as decision-support tool
  Keppl Julián ; A2120  Macháčová Klára ; A2120
  SGEM 2014. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : . p. 621-627
  solar energy solar envelope solar access urban structure
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Udržateľný urbanizmus: solárna stratégia udržateľného mesta = Sustainable urban design A solar strategy for a sustainable city
  Legény Ján ; A2120  Morgenstein Peter ; A2120 Špaček Robert ; A2120
  Architektúra a urbanizmus . Roč. 48, č. 1-2 (2014), s. 39-53
  udržateľný rozvoj miest solárna stratégia urbánne štruktúry solárny index
  článok z periodika
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  (1) - skriptá
  article

  article

 10. Ekologický algoritmus navrhovania
  Keppl Julián ; A2120 
  Rukoväť udržateľnej architektúry / . s.s. 72-79
  architektonická tvorba terén vegetácia povrchy hustota zástavby
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article