Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat 0029967 xcla^"
 1. Vplyv manažérskych prístupov na kvalitu a výkonnosť / aut. Zdenka Gyurák Babeľová
  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 16-21
  výkonnosť riadenie kvalita
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Manažérske inštrumenty v oblasti kvality, životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v kontexte integrovaného manažérskeho systému / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; 065200 
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 147-155
  kvalita-riadenie environment bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Prístupy k riadeniu rizík v súlade s ISO 9001:2015 ako súčasť QMS / aut. Iveta Paulová, Jaromíra Vaňová
  Paulová Iveta  Vaňová Jaromíra ; 064000
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 36-40
  riziká zlepšovanie procesov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Možnosti využitia neinvazívneho merania prietoku a smeru prúdenia zemného plynu pri vysokom tlaku pomocou ultrazvukovej metódy a matematických algoritmov pre zabezpečenie vysoko presného merania s opakovateľnosťou vo vybranom intervale v kontexte s bezbečnostnými kritériami prevádzky technológie / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 80-87
  meranie prietoku kvapalín zemný plyn bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Možnosti charakterizácie kvality humínových kyselín elektrochemickými metódami / aut. Maroš Sirotiak
  Sirotiak Maroš ; 065100 
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 88-91
  humínové kyseliny Potenciometria
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Österreichisches umweltzeichen im kontext der umwelt - und produktsicherheitskennzeichnung / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 117-130
  safety environment environmental labeling
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Politika štátnej pomoci ako účasť opatrení v prospech podnikov / Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; 065200 
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 99-106
  štátna pomoc environment politika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek normy pre systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001:2014 / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; 065200 
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 185-210
  environment manažérstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Prístup k formovaniu proinovačnej firemnej kultúry na príklade vybranej organizácie / aut. Iveta Paulová, Jaromíra Vaňová, Edita Hekelová
  Paulová Iveta  Vaňová Jaromíra ; 064000 Hekelová Edita ; 020070
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 11-15
  firemná kultúra inovácie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Požiadavky pre výrobkovú skupinu izolačné materiály v kontexte udelenia národnej environmentálnej značky / Vojtech Kollár
  Kollár Vojtech 
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 92-98
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.