Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat 0071191 xcla^"
 1. Metodické otázky obnovy a prezentácie na príklade exteriéru Kostola sv. Margity Antiochijskej pri Kopčanoch / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  Monumentorum tutela 29. Ochrana pamiatok : . S. 97-114
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  article

  article

 2. Nové názory na hypotetické rekonštrukcie Hornej brány a stredovekého hrádku v archeoskanzene Havránok / aut. Oto Makýš, Pavol Pauliny
  Makýš Oto ; 010270  Pauliny Pavol ; 053130
  Monumentorum tutela 29. Ochrana pamiatok : . S. 115-126
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Veľkomoravská sakrálna architektúra Slovenska v pohľade kristianizačného vývoja / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  Monumentorum tutela 29. Ochrana pamiatok : . S. 58-84 [3,03 AH]
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch v písomných prameňoch z obdobia 18.-19. storočia. St. Margaret of antioch church in Kopčany in written sources from the 18th-19th century / aut. Radoslav Ragač
  Ragač Radoslav 
  Monumentorum tutela 29. Ochrana pamiatok : . S. 53-57
  článok z periodika
  (1) - monografia
  article

  article

 5. Koncepcia česko-slovenského archeologického parku Mikulčice - Kopčany (realizácia slovenskej časti archeoparku)
  Gregorová Jana ; 010310 
  Monumentorum tutela 29. Ochrana pamiatok : . S. 35-52
  archeológia ochrana pamiatok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Návrh prezentácie veľmožského dvorca Kostolec-Ducové (Prezentácia včasnostredovekej fortifikácie)
  Grznár Peter  Gregorová Jana ; 010310
  Monumentorum tutela 29. Ochrana pamiatok : . S. 139-150
  ochrana pamiatok architektonické dedičstvo prezentácia architektúry
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Návrh makety brány a opevnenia ranostredovekého slovanského hradiska Bojná
  Makýš Oto ; 010270 
  Monumentorum tutela 29. Ochrana pamiatok : . S. 127-138
  hradisko rekonštrukcia historických objektov drevené konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Centrá Veľkej Moravy a ich prezentácia. Nitra a Bojná / aut. Karol Pieta, Matej Ruttkay
  Pieta Karol  Ruttkay Matej
  Monumentorum tutela 29. Ochrana pamiatok : . S. 15-33
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.