Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat 0073391 xcla^"
 1. Káva s prodekankou / aut. Martin Dubiny, Kristína Kalašová
  Dubiny Martin ; 054140  Kalašová Kristína ; 053130
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 2
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 2. Pešia lávka v Giraltovciach / aut. Martin Dubiny
  Dubiny Martin ; 054140 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 4
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 3. DANURB - DANUBE URBAN BRAND Typ projektu: INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME / aut. Ľubica Vitková
  Vitková Ľubica ; 056160 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 12
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 4. Praktické (Hand-on) projekty - je na ne fakulta architektúry pripravená? Pozorovateľňa Duna - projekt EHP Slovensko / aut. Veronika Kotradyová, Lukáš Šíp, Martin Uhrík, Tibor Varga
  Kotradyová Veronika ; 055150  Šíp Lukáš ; 052120 Uhrík Martin ; 052120 Varga Tibor ; 052120
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 19
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 5. Projekty APVV / aut. Veronika Kotradyová
  Kotradyová Veronika ; 055150 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 9
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 6. Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA. Projekt KEGA / aut. Yakoub Meziani
  Meziani Yakoub ; 054140 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 14
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 7. UNIALL - accessibility of higher education for students with special needs Medzinárodný projekt programu ERASMUS+, KA2 - strategické partnerstvá v oblasti VŠ vzdelávania (spolufinancované z prostriedkov EÚ) / aut. Zuzana Čerešňová
  Čerešňová Zuzana ; 058180 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 18
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 8. FA na behu Devín - Bratislava 2019 / aut. Martin Dubiny
  Dubiny Martin ; 054140 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 5
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 9. Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunajsku Projekt APVV: Dunajská stratégia 2016 / aut. Peter Morgenstein
  Morgenstein Peter ; 052120 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 13
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 10. OIKONET Globálna multidisciplinárna platforma pre výskum a vzdelávanie v oblasti bývania. Typ projektu: ERASMUS LIFE LONG LEARNING PROGRAMME - NETWORKING, 2013-2016 / aut. Viera Joklová
  Joklová Viera ; 059200 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 15
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article