Search results

 1. Príprava analcímu hydrotermálnym spôsobom / aut. Eva Kuzielová, Matúš Žemlička, Jana Jurišová, Pavol Hudec
  Kuzielová Eva ; 042110  Žemlička Matúš Jurišová Jana ; 042120 Hudec Pavol ; 048130
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . S. 71-82
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov ZSM-5 aut. Michal Horňáček, Pavol Mikolaj, Vladimír Jorík, Pavol Hudec
  Horňáček Michal ; 048130  Mikolaj Pavol ; 040000 Jorík Vladimír ; 042190 Hudec Pavol ; 048130
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . S. 51-59
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom / aut. Ronald Zakhar, Ivana Zembjaková, Pavol Hudec, František Čacho, Ján Derco, Barbora Urminská
  Zakhar Ronald ; 046290  Zembjaková Ivana ; 040000 Hudec Pavol ; 048130 Čacho František ; 041000 Derco Ján ; 046290 Urminská Barbora ; 046290
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . S. 28-37
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Vplyv zeolitov na veľkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby druhu Aspergilus niger / aut. Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová, Karol Jesenák, Pavol Hudec
  Nosalj Sanja  Šimonovičová Alexandra Jesenák Karol Hudec Pavol ; 048130
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . S. 83-88
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Informácie o činnosti FEZA, IZA a INZA / aut. Pavol Hudec
  Hudec Pavol ; 048130 
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . S. 5-10
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri príprave bionafty pomocou transesterifikácie aut. Miroslava Mališová, Michal Horňáček, Pavol Hudec, Jozef Mikulec, Vladimír Jorík, Elena Hájeková
  Mališová Miroslava ; 040000  Horňáček Michal ; 048130 Hudec Pavol ; 048130 Mikulec Jozef Jorík Vladimír ; 042190 Hájeková Elena ; 048130
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . S. 61-70
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Možnosti regenerácie klinoptilolitu ako katalyzátora pri katalytickej pyrolýze plastov / aut. Božena Vasilkovová, Jana Česáková, Elena Hájeková, Pavol Hudec
  Vasilkovová Božena  Česáková Jana ; 040000 Hájeková Elena ; 048130 Hudec Pavol ; 048130
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . S. 38-45
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article