Search results

 1. Environmentálne hodnotenie prevádzky kalového hospodárstva komunálnej čistiarne odpadových vôd
  Csicsaiová Réka ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Voda 2019 : . USB kľúč, s. 515-518
  čistiarenský kal environmentálne dopady kalové hospodárstvo Life Cycle Assessment
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 2. Analýza kvalitatívnych ukazovateľov prvého splachu z ciest na území Slovenskej republiky
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Csicsaiová Réka ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Voda 2019 : . USB kľúč, s. 528-531
  dažďová voda prvý splach ťažké kovy vsakovanie vody
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 3. Využiteľnosť regulačných objektov na stokovej sieti na Slovensku
  Marko Ivana ; 010280  Csicsaiová Réka ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Voda 2019 : . USB kľúč, s. 541-544
  dažďový odtok hospodárenie s dažďovými vodami regulačné objekty stoková sieť
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 4. Odstraňovanie vybraných antibiotík z odpadových vôd pomocou zeolitov / aut. Petra Szabová, Michaela Plekancová, Andrea Vojs Staňová, Roman Grabic, Igor Bodík
  Szabová Petra ; 046290  Plekancová Michaela ; 046290 Vojs Staňová Andrea Grabic Roman Bodík Igor ; 046290
  Voda 2019 : . S. 445-448
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 5. Vplyv prítokových koncentrácií amoniakálneho dusíka na nábeh vysokoúčinnej nitritácie / aut. Stanislava Kecskésová, Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil
  Kecskésová Stanislava ; 046290  Kožárová Bibiána ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Voda 2019 : . S. 478-481
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 6. Vplyv teploty na degradáciu farbív v odpadových vodách z celulózo-papierenského priemyslu / aut. Oľga Čižmárová, Nikola Šoltýsová, Ján Derco
  Čižmárová Oľga ; 046290  Šoltýsova Nikola ; 040000 Derco Ján ; 046290
  Voda 2019 : . S. 449-452
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 7. Vplyv mikroplastov na výskyt liečiv a drog v odpadových vodách / aut. Noemi Belišová, Bibiána Kožárová, Jozef Kučera, Andrea Vojs Staňová, Roman Grabic, Tomáš Mackuľak
  Belišová Noemi ; 046290  Kožárová Bibiána ; 046290 Kučera Jozef ; 046290 Vojs Staňová Andrea Grabic Roman Mackuľak Tomáš ; 046290
  Voda 2019 : . S. 232-240
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 8. Možnosti odstraňovania mikroplastov z odpadových vôd / aut. Anna Grenčíková, Paula Brandeburová, Jozef Kučera, Tomáš Mackuľak
  Grenčíková Anna ; 046290  Brandeburová Paula ; 046290 Kučera Jozef ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Voda 2019 : . S. 453-456
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 9. Borem dopované diamantové elektrody - efektivní nástroj na odstaranění mikropolutantů z odpadních vod / aut. Andrea Vojs Staňová, Erika Medvecká, K Grabicová, Roman Grabic, Marián Marton, Tomáš Mackuľak, Marian Vojs
  Vojs Staňová Andrea  Medvecká Erika Grabicová K. Grabic Roman Marton Marián ; 033000 Mackuľak Tomáš ; 046290 Vojs Marian ; 033000
  Voda 2019 : . S. 226-230
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 10. Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie / aut. Ronald Zakhar, Michaela Paulíková, František Čacho, Ján Derco
  Zakhar Ronald ; 046290  Paulíková Michaela ; 040000 Čacho František ; 041000 Derco Ján ; 046290
  Voda 2019 : . S. 457-460
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article