Search results

 1. Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami / aut. Matej Záň, Martin Šimkovič
  Záň Matej ; 040000  Šimkovič Martin ; 043000
  Chémia a technológie pre život : . S. 162-163
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Vysokoteplotné vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre 3d tlač kostných náhrad / aut. Roman Fialka, Marián Janek
  Fialka Roman ; 040000  Janek Marián ; 042110
  Chémia a technológie pre život : . S. 83-84
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Porovnanie iónových kvapalín ako extrakčných rozpúšťadiel v procese extrakčnej destilácie kyseliny octovej / aut. Šárka Jánošíková, Pavol Steltenpohl
  Jánošíková Šárka ; 040000  Steltenpohl Pavol ; 046230
  Chémia a technológie pre život : . S. 286-287
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Optimalizácia ČOV s atypickými vodami na prítoku / aut. Bibiána Kožárová, Stanislava Kecskésová, Zuzana Matulová, Miloslav Drtil
  Kožárová Bibiána ; 046290  Kecskésová Stanislava ; 046290 Matulová Zuzana Drtil Miloslav ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 455-456
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov / aut. Katarína Čegiňová, Igor Bodík
  Čegiňová Katarína ; 040000  Bodík Igor ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 223-224
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd / aut. Juraj Kavor, Monika Bakošová
  Kavor Juraj ; 040000  Bakošová Monika ; 047220
  Chémia a technológie pre život : . S. 401-402
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd / aut. Darko Križan, Monika Bakošová
  Križan Darko ; 040000  Bakošová Monika ; 047220
  Chémia a technológie pre život : . S. 403-404
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Štúdium podmienok tandemovej hmotnostnej spektrometrie (ms/ms) pre stanovenie tyrozínu / aut. Martina Micháliková, Martina Machková, Svetlana Hrouzková
  Micháliková Martina ; 040000  Machková Martina ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000
  Chémia a technológie pre život : . S. 31-32
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Mikrobiota parených syrov / aut. Karolína Kvočiková, Ivana Hatalová, Martina Koňuchová, Alžbeta Medveďová
  Kvočiková Karolína ; 040000  Hatalová Ivana ; 040000 Koňuchová Martina ; 043360 Medveďová Alžbeta ; 040270
  Chémia a technológie pre život : . S. 341-342
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselín / aut. Natália Farkašová, Pavol Jakubec
  Farkašová Natália ; 040000  Jakubec Pavol ; 048140
  Chémia a technológie pre život : . S. 420-420
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article