Search results

Records found: 125  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat 0077276 xcla^"
 1. Novosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210 / aut. Andrea Balková, Katarína Elefantová
  Balková Andrea ; 040000  Elefantová Katarína ; 043000
  Chémia a technológie pre život : . S. 151-152
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami / aut. Matej Záň, Martin Šimkovič
  Záň Matej ; 040000  Šimkovič Martin ; 043000
  Chémia a technológie pre život : . S. 162-163
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Charakterizácia toxicity ZnO nanočastíc v prítomnosti žiarenia pomocou senzora na báze DNA / aut. Nicolette Viktoryová, Jana Blaškovičová
  Viktoryová Nicolette ; 040000  Blaškovičová Jana ; 041000
  Chémia a technológie pre život : . S. 211-212
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Karbonizácia tuhého zvyšku pneumatík po pyrolýze / aut. Martina Krekulová, Patrik Šuhaj
  Krekulová Martina ; 040000  Šuhaj Patrik ; 046230
  Chémia a technológie pre život : . S. 294-295
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Katalyzátory na báze uhlia v oxidácii cyklohexanónu a v oxidácii cyklopentanónu molekulovým kyslíkom / aut. Martin Štrpka, Dana Gašparovičová
  Štrpka Martin ; 040000  Gašparovičová Dana ; 048130
  Chémia a technológie pre život : . S. 355-356
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Analýza súčasného stavu a návrh nového zberného dvora v obci Mierovo
  Rózsa Gergely ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280
  Chémia a technológie pre život : . USB kľúč, s. 472-473
  zberný dvor odpadové hospodárstvo komunálny odpad
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Kvantifikácia dynamiky rastu geotrichum candidum v mlieku v závislosti od teploty / aut. Monika Trebichavská, Martina Koňuchová
  Trebichavská Monika ; 040000  Koňuchová Martina ; 043360
  Chémia a technológie pre život : . S. 337-338
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Vplyv teploty a prítomnosti baktérií mliečneho kysnutia na rast escherichia coli / aut. Petra Beranová, Alžbeta Medveďová
  Beranová Petra ; 040000  Medveďová Alžbeta ; 040270
  Chémia a technológie pre život : . S. 345-346
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov / aut. Katarína Čegiňová, Igor Bodík
  Čegiňová Katarína ; 040000  Bodík Igor ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 223-224
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Biotechnologická produkcia cyklohexanón monooxygenázy / aut. Patrik Cabadaj, Viera Illeová
  Cabadaj Patrik ; 040000  Illeová Viera ; 046230
  Chémia a technológie pre život : . S. 277-279
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.