Search results

 1. Neuro-evolúcia riadenia dynamických systémov / aut. Ivan Sekaj, Dominika Banásová, Martin Komák, Milan Hvozdík
  Sekaj Ivan ; 031000  Banásová Dominika ; 031000 Komák Martin ; 031000 Hvozdík Milan ; 031000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 56-61
  umelá neurónová sieť evolučný algoritmus spojitý dynamický systém mobilný robot riadenie
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Systém lokalizácie a mapovania pre drony / aut. Andrej Babinec, Jozef Rodina, Eduard Mráz
  Babinec Andrej ; 031000  Rodina Jozef ; 031000 Mráz Eduard ; 031000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 36-40
  drony UAV lokalizácia SLAM
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. System - based analysis of conditions for using in-silico modelling as surrogate for in-vivo studies / aut. Zuzana Vitková, Ján Murgaš, Anton Vitko, Andrej Babinec, Eva Miklovičová, Marián Tárník
  Vitková Zuzana ; 031000  Murgaš Ján ; 031000 Vitko Anton ; 031000 Babinec Andrej ; 031000 Miklovičová Eva ; 031000 Tárník Marián ; 031000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 8-13
  compartment model identifiability sensitivity surrogate in-vivo and in-silico experiments
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Kybernetické modelovanie v energetike / aut. Tomáš Murgaš, Ivan Sekaj, Ján Murgaš
  Murgaš Tomáš ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 Murgaš Ján ; 031000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 24-30
  elektrizačná sústava (ES) kybernetický model počítačové modelovanie
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Biocybernetics in diabetes education / aut. Marián Tárník, Eva Miklovičová
  Tárník Marián ; 031000  Miklovičová Eva ; 031000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 31-35
  empirical model diabetes education T1DM
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Možnosti riadenia inteligentných budov / aut. Juraj Slačka, Marek Buday
  Slačka Juraj ; 031000  Buday Marek ; 031000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 62-64
  automatizácia inteligent building
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Kybernetická podpora pri kompenzácii diabetu / aut. Martin Ernek, Tomáš Murgaš, Ján Murgaš
  Ernek Martin ; 031000  Murgaš Tomáš ; 031000 Murgaš Ján ; 031000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 19-23
  diabetes mellitus kompenzácia glukózy v krvi ergometer
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Detekcia rovinných útvarov v obraze / aut. Juraj Slačka, Filip Zúbek
  Slačka Juraj ; 031000  Zúbek Filip ; 030000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 65-69
  detekcia v obraze Houghová transformácia detekcia farby HSL HSV ROI RGB
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. 60 rokov kybernetiky na FEI STU v Bratislave / aut. Ján Murgaš
  Murgaš Ján ; 031000 
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 6-7
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 10. Identification of nonlinear cascade systems with static input and dynamic output nonlinearities including dead-zones / aut. Jozef Vörös
  Vörös Jozef ; 031000 
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 14-18
  nonlinear systems identification cascade models dead-zone backlash
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article