Search results

 1. Koexistencia rôznych generácií zamestnancov - výzva pre súčasné priemyselné podniky / aut. Miloš Čambál, Petra Urbanovičová, Justína Mikulášková, Peter Szabó
  Čambál Miloš ; 064000  Urbanovičová Petra ; 064000 Mikulášková Justína ; 064000 Szabó Peter ; 064000
  Fórum manažéra . iss. 2 (2017), s. 8-14
  generácia zamestnancov ľudské zdroje výkonnosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 2. Factors affecting the motivation of students and their impact on academic performance / aut. Augustín Stareček, Natália Vraňaková, Kristína Koltnerová, Andrea Chlpeková, Dagmar Cagáňová
  Stareček Augustín ; 064000  Vraňaková Natália ; 064000 Koltnerová Kristína ; 064000 Chlpeková Andrea ; 064000 Cagáňová Dagmar ; 064000
  Efficiency and Responsibility in Education 2017. ERIE 2017 : . S. 396-407
  correlation students
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=U21kln3sa7diMXqlQBf&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article