Search results

 1. Zosilnenie lokálne podopretých stropných dosiek pomocou dodatočne pridanej šmykovej výstuže
  Bolešová Mária ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 293-298
  lokálne podopretá stropná doska šmykové zosilnenie dodatočne vložená šmyková výstuž flat slab shear strengthening post-installed shear reinforcement
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 2. Experimentálna analýza dosky lokálne podopretej stenovým stĺpom
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 318-325
  lokálne podopretá doska pretlačenie stenová podpera šmyková odolnosť flat slabs punching shear capacity
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 3. Analýza návrhu štíhlych betónových stĺpov
  Benko Vladimír ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Dobrý Jakub ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 219-224
  štíhle betónové prvky teória 2. rádu pevnostné porušenie stabilitné zlyhanie slender concrete elements 2nd order theory strength failure stability failure
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 4. Zohľadnenie šmyku pri návrhu betónových prvkov
  Fillo Ľudovít ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 225-230
  namáhanie a porušenie šmykom prútová analógia tlaková diagonála strmene shear stress concrete strut capacity shear reinforcement
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 5. Porušenie experimentálne skúšaných štíhlych železobetónových stĺpov stratou stability
  Dobrý Jakub ; 010110  Benko Vladimír ; 010110 Kováčik Miroslav ; 010110 Wolfger Hannes
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 343-349
  betón štíhle stĺpy nelineárna analýza concrete slender columns nonlinear analysis
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 6. Experimentálna analýza dosky s otvormi lokálne podopretej stenovým stĺpom
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 211-218
  bezprievlaková doska pretlačenie odolnosť v pretlačení flat slab punching punching resistance
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article